Slutspurten er sat ind for det nye Vækstteam Sydjylland

22.04.2021

Netop som starten er gået, er slutspurten ved at blive sat ind for det hurtigtarbejdende Vækstteam, der skal komme med forslag til, hvordan Sydjylland kan sætte turbo på grøn omstilling i de kommende år.

Senest ved udgangen af maj 2021 skal Vækstteam Sydjylland komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i vækst og arbejdspladser i Sydjylland. Det sker som et led i genstarten af samfundet efter et års corona-nedlukning. EU støtter de regionale investeringer med 500 millioner kroner, som skal fordeles mellem regionerne.

Fokus i det sydjyske er på den grønne omstilling, som allerede står stærkt i hele regionen. Erhvervshus Sydjylland giver dig her et hurtigt kig ind i processen, som er sat i gang. Fire af medlemmerne fra Vækstteam Sydjylland løfter således her lidt af sløret for det arbejde, som lige nu kører på højtryk

Vi skal blive epicentret for fremtidens Danmark

Henrik Frandsen”De politiske beslutninger, der er truffet på Christiansborg om etableringen af en kæmpe energiø samt hele omstillingen til grøn energi, peger i den grad ind i fremtiden. Og det er en fremtid, hvor Erhvervshus Sydjylland kommer til at indtage en nøglerolle i kraft af vores beliggenhed og vores stærke fokus på den grønne omstilling.
Jeg ser vores område som et epicenter for den transformation af det danske samfund, der er under opsejling – fra kul, olie og gas og over til vedvarende energi inden 2050. Derfor er det også nogle særdeles vigtige og højaktuelle emner, som Vækstteam Sydjylland lige nu arbejder med.
Vi skal være med til at sikre, at vi får mest muligt ud af den grønne proces, der allerede er sat i gang, så vi får forløst det potentiale, der eksempelvis er for at få skabt en kæmpe underskov af små og mellemstore virksomheder, der kan komme til at fungere som leverandører og underleverandører i den grønne omstilling.
Ingen skal samtidig være i tvivl om, at vi vil gøre alt for at være vakse ved havelågen, så vi kan få del i nogle af de mange EU-midler, der er sat af til den grønne omstilling.”
Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune, formand for Erhvervshus Sydjylland

En gylden mulighed

Steen B”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min personlige målsætning selvfølgelig er, at vi bruger Vækstteam Sydjylland til at komme med så stærke anbefalinger, at vi får del i nogle af de mange EU-millioner, som regeringen har besluttet at investere i beskæftigelse og vækst.
Vækstteam Sydjylland rummer i dét lys nogle enorme muligheder, som bygger videre på en proces, der allerede er skudt i gang. Sidste år bad regeringen således landets erhvervshuse om at komme med forslag til regionale fyrtårne, som er værd at investere i af hensyn til beskæftigelse og vækst i de enkelte regioner. Nu får vi en gylden mulighed for at få adgang til midler, som vi dels skal bruge til at komme stærkt ud af corona-krisen, dels til at finde nye muligheder efter lukningen af olie-gasdelen for at understøtte den grønne omstilling.
I Vækstteam Sydjylland har vi alle forudsætninger for at zoome ind og komme med stærke cases. Slet og ret fordi der i forvejen er en masse initiativer i gang, som det mest af alt handler om at bygge videre på. Jeg tænker ikke mindst på den kommende energiø og de direkte og indirekte muligheder som det skaber.”
Steen Brødbæk, President and CEO, Semco Maritime, formand for Vækstteam Sydjylland

Vi skal optimere dét, som vi allerede gør

Gitte K”Hvilke erhvervsmæssige styrker findes der allerede i Region Sydjylland? Det er først og fremmest dét spørgsmål, som vi er optaget i Vækstteam Sydjylland. Sagen er nemlig, at der er gang i en masse aktiviteter, som der skal bygges videre på. Det gælder for eksempel det enorme Power-to-X-anlæg, der skal opføres i Esbjerg, og som skal lave vind om til brændstof til blandt andet skibsfarten.
Vi har kort sagt gang i en masse ting, som på sigt er med til at skabe vækst og arbejdspladser, og derfor handler det ikke om, at vi i Vækstteam Sydjylland skal starte forfra med en ny brainstorming, men snarere om at optimere det, som vi allerede gør. Noget af det, som jeg tror, at vi kommer til at se på, er, hvordan vi med flere millioner i ryggen kan skabe flere uddannelser i Region Syddanmark, som understøtter den grønne omstilling.”
Gitte Kirkegaard, adm. dir. og ejer af Logitrans A/S, medlem af Vækstteam Sydjylland

Den hurtige effekt er den store opgave

Erik L”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er en stor opgave at skulle gå ind og pege på noget, som kan skabe arbejdspladser og vækst stort set med det samme. Heldigvis ligger der i Region Syddanmark nogle langsigtede planer indenfor den grønne omstilling, som også vil få stor erhvervsmæssig effekt indenfor en overskuelig fremtid.
Jeg er sikker på, at vi i det store billede skal satse på de styrkepositioner, som vi allerede har ved for eksempel gå ind og se på, hvordan vi får uddannet de rette folk. Her tænker jeg ikke på forskning, men på uddannelse af arbejdskraft, der rent praktisk kan være med til at udrulle den grønne omstilling. Samtidig skal vi selvfølgelig se på, om der er nogle ’hurtige gevinster’, som vi bør søge nu og her. Det kan være ved at sætte gang i renovering og energieffektivisering.
Lige nu afventer vi i vækstteamet, at en arbejdsgruppe skal pege på nogle helt konkrete tiltag, hvilket jeg er meget spændt på. I dét lys glæder jeg mig også over, at Vækstteam Sydjylland har bidraget til yderligere netværksdannelse på tværs af interesser og kommunegrænser.”
Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune, medlem af Vækstteam Sydjylland