Forretningsudvikler for Erhvervshus Sydjylland

Vil du være med til at udvikle SMV’ere inden for bl.a. digital markedsføring og e-handel?

Erhvervshus Sydjylland er i rivende udvikling og i fuld gang med at udvide et dynamisk og stærkt team af forretningsudviklere, som skal understøtte virksomhederne med deres vækst, udvikling og strategi.

Lidt om Erhvervshus Sydjylland

Erhvervshus Sydjylland er et videns- og kompetencecenter for erhvervslivet i 13 sydjyske kommuner. I tæt samarbejde med mange aktører, herunder kommunernes erhvervsservices, tilbyder vi sparring, udviklingsprojekter og programforløb til områdets virksomheder.

Virksomhederne får hos Erhvervshus Sydjylland kortlagt deres udfordringer og potentiale. Sammen med virksomheden udarbejder vi en fokuseret plan med klare prioriteringer, og de fleste af virksomhederne bliver herefter henvist til relevant rådgivning på markedsvilkår.

Vi er uvildige og skal hvert år vejlede minimum 1.000 virksomheder. Vi bringer programmer i spil, som sikrer virksomhederne tilskud til deres udvikling indenfor digitalisering, grøn omstilling og meget mere. Vi er især de små og mellemstore virksomheders sparringspartner og har et tæt samarbejde med lokale, regionale og internationale interessenter med samme fokus.

Dine opgaver bliver at:
 • identificere udviklingsmuligheder i samarbejde med virksomhedens ledelse
 • vejlede generelt inden for de faglige områder på tværs af brancher
 • skabe vækst og digital udvikling gennem din indsigt i dit faglige speciale og din sparring
 • følge ledelses-, internationale og digitale trends og omsætte dem til handling
 • fungere som sparringspartner og tovholder i interne aktiviteter
 • repræsentere Erhvervshus Sydjylland i relevante fora og netværk
 • samarbejde med både offentlige og private konsulenter og rådgivere om at opfylde vores mål.

Vi søger:

Vi søger en forretningsudvikler med dyb indsigt i og erfaring med private virksomheders drift og udvikling. Du interesserer dig for data, e-commerce trends og digital marketing. Du har højst sandsynlig erfaring fra en webshop, hvor du har arbejdet med strategi, drift, resultatmålinger, optimering og udvikling af forretningen.

Ud over stærke generelle forretningsudviklerkompetencer og dokumenteret erfaring med e-handel og digital markedsføring, forventer vi, at du har en specialiseret baggrund inden for ét eller flere af følgende faglige områder:

 • ledelse, strategi og organisationsudvikling
 • detailhandel
 • finansiering og kapitalfremskaffelse
 • internationalisering

Vi forventer, at du helt naturligt har både et digitalt og internationalt mindset.

Din opgave er i tæt samarbejde med vores øvrige forretningsudviklere at øge virksomheders vækst- og forretningspotentiale og skabe forretningsmæssig værdi og resultater gennem professionel sparring og vejledning. Du skal fungere som virksomhedens uvildige sparringspartner, som bidrager til at afdække vækstpotentialer, udpege strategiske retninger og iværksætte initiativer via programmer og eksterne leverandører og rådgivere.

Dine kvalifikationer og erfaring

Du har

 • en relevant uddannelse på minimum bachelor- eller kandidatniveau – gerne suppleret med relevant efteruddannelse inden for et af de ovennævnte faglige områder.
 • erfaring med forretningsudvikling, ledelse, strategi og organisationsudvikling
 • erfaring med e-handel og digital markedsføring
 • erhvervserfaring på lederniveau, evt. fra egen virksomhed
 • et stærkt netværk og international erfaring.

Derudover lægger vi vægt på, at du både kan være i forretningsudviklerrollen og mentalt ”sætte dig for bordenden”, er vedholdende og tør stille krav. Du har et godt overblik og trives i rollen som proaktiv forretningsudvikler, som kan stille de rigtige spørgsmål for at afdække og initiere udvikling.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og meget selvstændigt job i et vækstorienteret miljø med fokus på udvikling både personligt og fagligt. Du får gode muligheder for selv at tilrettelægge dine arbejdsdage.

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer og inkluderer pension, sundhedsforsikring og frokostordning. Du vil få base på Billundvej 3 i Vojens, men får hele Sydjylland og Middelfart som arbejdsområde.

divider-stiplet-sort

Interesseret?

Søg stillingen via dette link her

Der er ansøgningsfrist den 24. maj 2020.

Samtaler forventes afholdt i uge 23 og 24.

divider-stiplet-sort

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forretningschef Hanne Gulløv på tlf. 25 50 53 03.

divider-stiplet-sort

Vi er ét af i alt seks erhvervshuse, der er fordelt over hele Danmark. Vi blev etableret ved lov pr. 1 januar 2019. Vores daglige drift er finansieret via bidrag fra de 13 sydjyske kommuner, vi betjener. Derudover driver vi en række programforløb og samarbejdsprojekter, som finansieres via enkeltbevillinger fra diverse nationale og EU-baserede kilder. Erhvervshusene er selvejende institutioner med status af offentlige forvaltningssubjekter.

Virksomhederne får hos Erhvervshus Sydjylland kortlagt deres udfordringer og potentiale og bliver henvist til relevant rådgivning i den private sektor.

Læs mere om os her
Følg os på LinkedIn
Følg os på Facebook
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret: 07.05.2020