Sådan søger du CoronaGenstart voucher

For at lave en korrekt ansøgning til CoronaGenstart voucheren, skal du skal udfylde og underskrive følgende dokumenter:

  • CoronaGenstart ansøgning: din virksomheds stamdata, forventet omsætningstab og hvilke action-points, som du ønsker at fokusere på
  • Partnererklæring: bekræftelse på at du ved deltagelse i programmet indgår i et partnerskab, hvori du indvilliger til bl.a. at dokumentere rigtigheden og projektrelevansen af egne afholdte og betalte udgifter mm.
  • Erklæring om de minimis: du indberetter eventuelt modtaget støtte af offentlige midler og at disse ikke har overskredet 200.000 EUR over en periode på 3 år
  • SMV-erklæring: du dokumenterer, at din virksomhed er en SMV for at kunne modtage tilskud i CoronaGenstart programmet

Herefter skal dokumenterne scannes og sendes til projektcontroller Gitte Nielsen på https://filesafe.ehsyd.dk/

Sidst opdateret: 01.05.2020