Projektleder/forretningsudvikler

Vil du være med til at udvikle SMV’ere inden for bl.a. internationalisering, digitalisering, ledelse, strategi og organisationsudvikling?

Erhvervshus Sydjylland er i rivende udvikling og i fuld gang med at udvide et dynamisk og stærkt team af projektledere og forretningsudviklere, som skal understøtte de sydjyske virksomheder i deres drift og vækst.

Dine opgaver bliver at
 • sikre faglig projektledelse af Erhvervshusets kommende programmer i tæt samarbejde med projektchefen
 • sikre fremdrift på tværs af de forskellige projektpartnere samt faglig afrapportering til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, projektets partnere og Erhvervshusenes ledelse
 • vejlede virksomheder via individuelle forløb og fælles forløb
 • identificere udviklingsmuligheder i samarbejde med virksomhedernes ledelse, herunder udarbejdelse af udviklingsplan, henvisning til eksterne rådgivere, programmer og opfølgning
 • være knudepunktet mellem virksomhederne og de mange tilbud om hjælp og støtte, der er i erhvervsfremmesystemet, herunder at holde sig løbende orienteret om tilbuddene
 • følge ledelses-, internationale og digitale trends og omsætte dem til handling
 • repræsentere Erhvervshus Sydjylland i relevante fora og netværk
 • samarbejde med både offentlige og private konsulenter og rådgivere om at opfylde vores mål.

Vi søger

Vi søger en person med indsigt i og erfaring med private virksomheders drift og udvikling med interesseområder som fx internationalisering, digitalisering, strategi, ledelse og organisationsudvikling. Du skal fungere som virksomhedernes uvildige sparringspartner, som bidrager til at afdække vækstpotentialer, udpege strategiske retninger og iværksætte initiativer via programmer og eksterne leverandører og rådgivere.

Din opgave er i tæt samarbejde med vores øvrige forretningsudviklere og projektledere at øge virksomheders vækst- og forretningspotentiale og skabe forretningsmæssig værdi og resultater gennem professionel sparring og vejledning.

andreascaesaer

”Du bliver en del af et rigtigt stærkt team med dygtige og professionelle kollegaer. Digitalisering og eksport er blandt vores strategiske ledestjerner og i denne stilling sættes dine kompetencer inden for digitalisering og internationalisering i spil via forretningsudviklingen hos de sydjyske virksomheder.”

Andreas Cæsar Møller Jensen, projektchef

Dine kvalifikationer og erfaring

Du har

 • en relevant uddannelse på minimum bachelor- eller kandidatniveau – gerne suppleret med relevant efteruddannelse inden for et af de ovennævnte faglige områder
 • erfaring med projektledelse, forretningsudvikling, strategi og organisationsudvikling
 • stor interesse i og erfaring med internationalisering og digitalisering
 • du har en stærk netværksprofil, der forstår vigtigheden af at kunne samarbejde med mange interessenter
 • du arbejder selvstændigt, struktureret og evner at skabe overblik

Derudover lægger vi vægt på, at du både kan mestre projektledelse og forretningsudvikling og mentalt ”sætte dig for bordenden”. Du er vedholdende og tør stille krav. Du har et godt overblik og trives i rollen som proaktiv sparringspartner for virksomhederne og kan stille de rigtige spørgsmål for at afdække og initiere udvikling.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og meget selvstændigt job i et vækstorienteret miljø med fokus på udvikling både personligt og fagligt. Du får gode muligheder for selv at tilrettelægge dine arbejdsdage.

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer og inkluderer pension, sundhedsforsikring og frokostordning. Du vil få base på Billundvej 3 i Vojens, men får hele Sydjylland og Middelfart som arbejdsområde.

divider-stiplet-blaa

Interesseret?

Søg stillingen via dette link.

Vi har løbende ansøgningsfrist. Senest når stillingen er besat, vil du modtage et svar på din ansøgning.

divider-stiplet-blaa

Yderligere information

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte projektchef Andreas Cæsar Møller Jensen på mobil 24988003.

divider-stiplet-blaa

Lidt om Erhvervshus Sydjylland

Erhvervshus Sydjylland er et videns- og kompetencecenter for erhvervslivet i 13 sydjyske kommuner (inkl. Middelfart). I tæt samarbejde med kommunernes erhvervsservice tilbyder vi sparring, udviklingsprojekter og programforløb til områdets virksomheder. Virksomhederne får hos Erhvervshus Sydjylland gratis kortlagt deres udfordringer og potentiale og bliver henvist til relevant rådgivning i det private erhvervsliv. Læs mere på www.ehsyd.dk.

Sådan arbejder vi

Vores arbejdsmiljø tager udgangspunkt i en høj grad af professionalisme og begejstring for resultater, og vi bygger indsatserne på et fælles værdisæt:

 • Åbenhed – vi deler vores viden med hinanden og vores omverden, så der altid er plads til forbedringer.
 • Tillid – vi har tillid til hinanden som forudsætning for et godt samarbejde.
 • Humor – der er altid plads til et smil. Det bidrager til, at det er sjovt gå på arbejde.
 • Originalitet – vi er hele tiden opmærksomme på at skabe udvikling og udfordrer derfor gerne ’som vi plejer’.

Følg os på LinkedIn
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret: 12.07.2021