Persondatapolitik

Erhvervshus Sydjylland ønsker at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan Erhvervshus Sydjylland håndterer personlige oplysninger, der indsamles og behandles på Erhvervshus Sydjyllands hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler Erhvervshus Sydjylland personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Erhvervshus Sydjylland indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside.
 • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden.
 • Ved at du tilmelder dig et af Erhvervshus Sydjyllands arrangementer.
 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i din kommunikation med Erhvervshus Sydjylland, fx i forbindelse med Erhvervshus Sydjyllands sparring, programmer, arrangementer og markedsføring heraf.

I den forbindelse kan Erhvervshus Sydjylland blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (fx telefonnummer, e-mail), når du udfylder formularer eller på anden vis kommunikerer med Erhvervshus Sydjylland via hjemmesiden.
 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.
 • Online aktiviteter på hjemmesiden.
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn.

Erhvervshus Sydjylland behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Hvad bruger Erhvervshus Sydjylland personoplysningerne til?

Erhvervshus Sydjylland bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Hvad er retsgrundlaget for at Erhvervshus Sydjylland behandler dine personoplysningerne?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver Erhvervshus Sydjylland personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden og andre sites som vi driver anvendes kun af Erhvervshus Sydjylland. Erhvervshus Sydjylland videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Erhvervshus Sydjylland benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Erhvervshus Sydjylland
Billundvej 3
6500 Vojens
CVR-nr.: 40084479
Telefon: 41 88 66 00
Mail: info@ehsyd.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 41 88 66 00 eller dpo@ehsyd.dk