Talrige input til rekordstor workshop i Erhvervshus Sydjylland

Hele 170 deltagere mødte onsdag den 27. marts op hos Erhvervshus Sydjylland for at levere input til den nye decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020. Ikke mindst kursen for SMV’er og digitalisering stod højt på dagsordenen

Erhvervshus Sydjylland var fyldt til sidste plads, da 170 deltagere onsdag den 27. marts troppede op for at komme med input til den nye decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020. Det gjorde workshoppen til den mest velbesøgte af de i alt seks arrangementer, der er blev afholdt rundt om i landets nye erhvervshus.

”Vi havde regnet med omkring 100 deltagere, og havde egentlig sat et maksimum på 120, men det blev ved med at strømme ind med tilmeldinger, så vi endte med at sige ’lad os rykke sammen i bussen’. Det er helt fantastisk, at workshoppen er blevet mødt med den her interesse, og hele dagen har summet af positiv energi, ”siger Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør i Erhvervshus Sydjylland.

Direktøren så ikke mindst opbakningen til workshoppen som et udtryk for, at der i Sydjylland findes en fælles vilje til at ville skabe en ny erhvervsfremmestrategi helt fra bunden. En indstilling, som Jacob Chr. Nielsen håber kommer til at smitte af på det nye Erhvervshus Sydjylland.

”Som nyt Erhvervshus giver opbakningen til workshoppen en god følelse. Vi har kun været her ganske få måneder, men der har været en positiv stemning omkring huset fra dag ét, og opbakningen til workshoppen understreger blot, at der er mange, som vil erhvervsfremmen i vores region,” siger Jacob Chr. Nielsen.

Ny strukturudvikling til SMV’erne

Forud for workshoppen havde deltagerne valgt sig ind på forskellige temaer – virksomhedsudvikling, digitalisering, automatisering, Industri 4.0, turisme, styrkepositioner og klynger – med det formål at finde fælles fodslag i den sydjyske erhvervsfremme. En af deltagerne, Hans Jørn Zachariasen, Erhvervsdirektør i Danske Banks Sønderborg-afdeling, var mødt op for blandt andet at blive klogere på, hvordan der skabes nye store virksomheder i Sydjylland.

”Jeg møder rigtig mange SMV’er i mit arbejde, og noget af det, som jeg har lagt mærke til, er, at når virksomhederne når et vist niveau, så bliver de solgt til større selskaber i udlandet, kapitalfonde eller lignende. Det er således lang tid siden, at vi har skabt en virksomhed i Sydjylland med over 1.000 ansatte,” siger Hans Jørn Zachariasen og tilføjer:

”Hvis vi skal have flere attraktive virksomheder, så skal vi kigge grundigt på den strukturudvikling, der er i gang – hvor internationale spillere køber SMV-virksomheder, fordi de kan se et potentiale – men hvor problemet set med danske øjne er, at der ikke kommer nye selvstændige virksomheder ud af det.”

Den fluffy digitalisering

Ligesom SMV-udviklingen var et tilbagevendende emne på erhvervsfremmedagen, så gjaldt det også digitalisering. Med god grund mener blandt andre Michael Mørch, erhvervskonsulent i Sønderborg Vækstsråd:

”Digitalisering står højt på dagsordenen i Sydjylland. Men når jeg er ude at besøge ejerledere, bliver det ofte tydeligt, at digitalisering er en fluffy størrelse. Det kan virke uhåndgribeligt, hvordan man tackler den digitale udfordring.”

Michael Mørch håber, at erhvervsfremmeindsatsen kan gøre sit til at få gjort digitalisering mere nærværende og konkret,

”En idé kunne være, at vi bliver bedre til at få kortlagt og fremhævet de lokale virksomheder, der med succes har sat gang i den digitale transformation, så de kan inspirere andre virksomheder,” foreslår erhvervskonsulenten.”

Lyst til fælles retning

For Henrik Frandsen, borgmester (V) i Tønder Kommune og bestyrelsesformand, Erhvervshus Sydjylland, var erhvervsfremmedagen i Erhvervshus Sydjylland en øjenåbner for det potentiale, der findes i Sydjylland.

”Det kan godt være, at vi lige nu er bagud sammenlignet med de andre erhvervshuse, men pionerånden hersker. Et vigtigt element bliver, at vi nu får forankret erhvervshuset i de sydjyske kommuner, og med 170 fremmødte til dagens workshop er der noget, som tyder på, at vi allerede er godt på vej,” slutter Henrik Frandsen.

Sidst opdateret: 05.04.2019