Forventningerne øges til erhvervshusene

07.04.2021

Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en ny aftale om rammerne for erhvervshusene frem til 2023. Nu skal der blandt andet endnu mere fokus på grøn om stilling og digitalisering, ligesom erhvervshusene skal løfte sit kendskab blandt virksomhederne.

Erhvervshus Sydjylland

Erhvervshus Sydjylland har netop sat punktum for 2020 og kan konstatere, at de mål, der blev sigtet imod, generelt blev indfriet.

Jacob- 2020 var jo et turbulent og vanskeligt år for os alle, så vi er glade for, at vi trods turbulensen kom i mål og fik leveret på de målsætninger, vi aftalte med kommunerne, før 2020 gik i gang, og før Corona begyndte at sætte dagsordenen, siger Jacob Chr. Nielsen, der er CEO i Erhvervshus Sydjylland.

Han noterer samtidig, at erhvervshuset også fik omstillet sig og fik ydet akut corona-vejledning til ca. 500 sydjyske virksomheder, da krisen tog til i løbet af sidste forår.

- Samlet har vi været i kontakt med over 2.000 virksomheder i løbet af sidste år. Og vi har i den forbindelse haft et godt samarbejde og en god arbejdsdeling med de lokale erhvervskontorer i kommunerne. Så vi føler, vi holder en stabil kurs som landsdelens nye, fælles erhvervshus, siger Jacob Chr. Nielsen.

Krav passer med ambition om ’sydjysk verdensklasse’

Der er dog hverken tid eller lyst til at læne sig tilbage i selvtilfredshed i erhvervshuset. Blækket er stadig frisk på en ny rammeaftale imellem Erhvervsstyrelsen og Kommunernes Landsforening om erhvervshusenes opgaver og målsætninger. Aftalen strækker sig frem til 2023 og indeholder en række nye krav og forventninger til, hvad erhvervshusene skal levere. To temaer, som aftalen lægger op til et øget fokus på, er grøn omstilling og digitalisering.

Blandt andet skal erhvervshusene sammen udvikle et nyt dialogværktøj, som kan understøtte grøn omstilling hos virksomhederne. På digitaliseringsfronten skal erhvervshusene blandt andet deltage i etableringen af såkaldte European Digital Innovation Hubs, der er et europæisk initiativ, som skal fremme den digitale omstilling og brede optag af digitale teknologier blandt virksomheder.

Rammeaftalen lægger også op til, at erhvervshusene skal styrke virksomhedernes kendskab til erhvervshusene og deres konkrete tilbud. Erhvervshusene skal således lægge fem procentpoint til det kendskab, som Erhvervsstyrelsen måler en gang årligt blandt virksomhederne.

"Det er helt naturligt, at forventningerne er høje til, hvad vi skal levere som
offentlig aktør."

- Det er helt naturligt, at forventningerne er høje til, hvad vi skal levere. Vores ambition er et erhvervsliv i ’sydjysk verdensklasse’, og derfor hilser kun de skærpede krav i rammeaftalen velkommen, siger Jacob Chr. Nielsen.

Sydjylland er porten til eksport

Linjerne i rammeaftalen er lagt ud i resultatkontrakterne for 2021, som erhvervshusene indgår med borgmestrene i deres respektive landsdele. Her er der mulighed for at tilføje lokale krav og forventninger. I Sydjylland indeholder resultatkontrakten blandt andet et særligt fokus på eksport.

- Vores nærhed til landegrænsen betyder, at internationalisering og eksport har et særligt fokus i Sydjylland. Samtidig er eksportfremme noget, der giver god mening i forhold til samfundsøkonomien. Derfor sætter vi en del af vores ressourcer af til at vejlede om eksport i samarbejde med andre relevante aktører som for eksempel Trade Council.