Mette Skovgaard Stahl

Mette har bred erfaring med sparring til organisations- og procesudvikling, herunder optimering af arbejdsgange og -flow med Lean.

Hun tilbyder sparring til kompetenceopbygning, lederudvikling, projekthåndtering og -styring samt optimering af virksomhedssystemer (MRP og ISO-systemer). Derudover er hun stærk på facilitering af strategiforløb med fokus på identifikation af kerneydelser, afdækning af nye forretningsområder og eksekvering af strategien.


Erhvervserfaring
  • Selvstændig ledelseskonsulent i 15 år
  • Sideløbende tilknyttet som ekstern underviser på akademifag i 8 år, bl.a. hos IBA i Kolding
  • Managementkonsulent hos Teknologisk Institut i 7 år
  • Logistik og kvalitetschef hos Thorn & Jakobsson A/S i 3 år
  • Produktionsleder hos Dolle A/S i 4 år

Uddannelse
  • Certificeret bruger af personprofilanalyser (DISC/einterpersonel og Garuda) 2016/2013
  • Global Production System (Lean), JMAC Japan 2007
  • HDO 2001
  • Certificeret Auditor i miljøstyringssystemer 1997
  • Produktionsingeniør fra Odense Teknikum 1990

Øvrigt

Mette er rutineret i at samarbejde med både virksomhedens topledelse og menige medarbejdere. Hun har stærke kommunikationsevner og mestrer at skabe overblik gennem struktur og visualisering.