Kom med i bevægelsen for bæredygtig mad

17.06.2021

Små som store fødevarevirksomheder får adgang til at producere bæredygtige fødevarer. Det sker som en del af projektet Positively Produced, hvor man får adgang til faglige netværk og en uvildig kontrol af arbejdet med bæredygtighed.

prmmod24

- Vi vil give alle små og mellemstore virksomheder på begge sider af den dansk-tyske grænse mulighed for at arbejde med bæredygtighed, og derfor åbner vi for deltagelse i vores netværk, fortæller projektleder Marianne Danling fra Erhvervshus Sydjylland, som er partner i projektet.

Fødevareprojektet Positively Produced er et samarbejde mellem danske og tyske fødevareproducenter, som alle ønsker at gå i en bæredygtig retning. De er partnere sammen med fire vidensinstitutioner, og målet er at skabe en bevægelse.

- Man får også adgang til vores bæredygtighedskompas. Det udstikker en retning for en fødevarevirksomheds bæredygtighed. Det kompas vil vi udbrede til flest mulige virksomheder.

24 nye virksomheder søges

Derfor kan 24 virksomheder nu komme med i et netværk og arbejde med bæredygtige fødevarer. På lidt længere sigt åbnes der for endnu flere virksomheder. Man åbner ikke fuldt op endnu, fordi flyvehøjden skal testes indenfor rammerne af projektet først.

- Det er gratis i begyndelsen, fordi vi er finansieret af projektmidler, og derfor har vi begrænsning på antallet af virksomheder, men på den måde sikrer vi også, at der er den nødvendige kvalitet i vores netværk og vores værktøjer til at arbejde med bæredygtighed, siger Marianne Danling.

- Bæredygtighedskompasset sikrer, at det ikke er greenwashing, hvor man siger, at man er bæredygtig, men reelt ikke er det. Det er typisk for stor en opgave for en lille eller mellemstor producent, og derfor foregår det i et partnerskab.

klimavenlig_mad

Retningen er afgørende

Selve bæredygtighedskompasset spiller en væsentlig rolle, og det har i maj måned været igennem test og kalibrering til dansk-tyske forhold. Det er oprindeligt udviklet af det anerkendte schweiziske institut SFS, men indkøbt og videreudviklet af en anden partner i projektet: det tyske universitet, innovative Hochschule Flensburg. Her er forskningsassistent Rebekka Küchler ansvarlig:

- Hvis vi skal opnå en bæredygtig transformation af vores fødevaresystem, har vi brug for de små og mellemstore producenter af fødevarer. De udgør nemlig 99 procent af de europæiske fødevareproducenter, forklarer Rebekka Küchler:
- Det kan vi gøre ved at lave en helhedsorienteret bæredygtighed, informere producenterne og støtte dem, som går i gang.

Men hvad er bæredygtigt?

Den helt store udfordring er, at der er meget forskellige definitioner på bæredygtighed. Det omfatter langt mere end CO2-aftryk, og det er en kompleks størrelse for de fleste virksomheder. Derfor mener Rebekka Küchler, at kompasset kan hjælpe små og mellemstore fødevareproducenter på vej.

- Positively Produced - bæredygtighedstjekket gør det muligt for små og mellemstore fødevareproducenter at vurdere sine egen bæredygtighedsindsatser og -resultater. Det tjek, vi kalder 360-graders tjek, dækker alle dimensionerne af bæredygtighed som ledelse, økologi, økonomi og social trivsel, forklarer Rebekka Küchler:
- Virksomheden kan hurtigt se sine stærke og svage sider indenfor bæredygtighed. Allerede når de udfører selvtjekket, vil de få idéer til forbedringer.

Det kræver en indsats

Som fødevareproducent og deltager i Positively Produced skal man arbejde flittigt for at nå de mål, der sættes, og det bliver tjekket af Hochschule Flensburg.

- Det er bevidstheden om kompleksiteten af bæredygtighed, brugen af kompasset og kontroltjekket fra det tyske universitet i Flensburg, som gør, at vi kommer hele vejen rundt, og vi sikrer virksomhederne ikke tager initiativer, som bliver greenwashing, men gør en reel forskel, siger Marianne Danling.

- Vi er klar til at støtte virksomhederne, så de kan begynde rejsen mod mere bæredygtig produktion og med de udfordringer, som opstår. Netværket skal blive en bevægelse, der ændrer vores fødevareproduktion for altid

Hvad får virksomhederne igennem Positively Produced

  • En vejledning i bæredygtighedsindsatser
  • målrettede forbedringer ved brug af bæredygtighedskompasset
  • netværk med andre fødevareproducenter
  • adgang til viden fra den fælles database
  • markedsføringstiltag ved brug af logo

Derudover kan de fortælle omverdenen, at de nu arbejder med bæredygtighed på en troværdig måde, som bliver kontrolleret år efter år.