Mange virksomheder er slet ikke klar over deres grønne potentiale

08.04.2021

Grøn omstilling og cirkulær økonomi kan få mange virksomhedsledere til at tabe pusten. For hvordan lige? Og er det ikke bare en ny udgift til luftige pynteord?

jeanettekristensen
Jeanette Kristensen (midt i billedet) udfordrer deltagerne på en workshop om bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.

Af Jeanette Kristensen, forretningsudvikler i Erhvervshus Sydjylland

Nej! Lige nu er der virkelig bevægelse i konkrete aktiviteter, der skaber reel værdi og gør en forretningsmæssig forskel. Det har længe gjaldt hos de største og førende virksomheder, men det brede lag af små og mellemstore virksomheder er også ved at komme rigtigt godt med.

Det er helt afgørende, at grøn omstilling ikke bliver højt flagrende tanker uden rod i virkeligheden. Når jeg som forretningsudvikler i Erhvervshus Sydjylland taler grøn omstilling med en virksomhed, så handler det om, at vi får stukket en finger i jorden. Når vi foretager en screening, tager vi typisk udgangspunkt i tre spørgsmål:

  1. Hvad har I allerede af initiativer i forhold til miljø og energi?

  1. Hvad for et marked kigger I ud i?

  1. Kan I energieffektivisere og bruge det offensivt i forhold kunder

Når vi så i fællesskab finder frem til de svar, skal den grønne del arbejdes ind i forretningen, så virksomheden kan tjene penge på den, og det ikke bare bliver et projekt. Grøn omstilling skal være praksisnært og ikke blot et filantropisk projekt drevet af idealisme. Du skal skabe økonomi på at tænke grønt. Og det er slet ikke så svært.

I Erhvervshus Sydjylland fylder den grønne omstilling rigtigt meget i den gratis vejledning og sparring, som vi stiller til rådighed for virksomhederne i de tretten sydjyske kommuner. Sammen med digitalisering og eksport er grøn omstilling og bæredygtighed de temaer, vi prioriterer allerhøjst.

Selv om grundfarven er den samme, er der rigtigt mange nuancer på den grønne pallette. Der er for eksempel stor forskel på, hvor virksomhederne befinder sig på modenhedstrappen. Nogle har for længst nået det øverste trin, hvor de er i fuld gang med den grønne omstilling. Men rigtigt mange er stadig på det nederste trin, hvor de ikke engang selv har erkendt mulighederne og potentialerne i at tænke grønt.

Men der skal ikke meget andet end de tre nævnte spørgsmål til, før potentialerne vælder frem, når vi fra erhvervshuset og de lokale erhvervskontorer tager ud og tager hul på snakken med de sydjyske virksomheder over en kop kaffe. Vi prøver selvfølgelig at tilrettelægge vores indsatser, så vi får skubbet så mange virksomheder som muligt op ad trappen og modnet paratheden til at arbejde og tænke grønt.

Mulighederne for at tjene penge på grøn omstilling er til stede i stort set alle virksomheder. Nogle kan indarbejde miljøtænkningen i deres produkter og services, for andre starter det med en energieffektivisering af processerne, siger hun.

Erhvervshusets specialister har selv erfaring fra store og små virksomheder, og flere af os har også arbejdet, bl.a. gennem Green Tech Center og som medlem af den internationale netværksklynge ASEIC.

Det er ikke mindst disse erfaringer, der siger os, at danske virksomheder bør dyrke deres grønne potentiale. I kraft af vores evne til her i landet at skabe innovation og tænke i helhedsorienterede systemløsninger nyder vores virksomheder meget stor international anerkendelse.

Derfor opfordrer vi alle sydjyske virksomheder til at gribe ud efter det grønne guld – også selv om de ikke umiddelbart kan skimte det. Vi ser så mange eksempler på, at grøn omstilling skaber ny stærk forretning, og som virksomhed har man også mulighed for at hente tilskud og ekspertise til at komme i gang.

De fossile brændstoffers epoke har varet i mere end hundrede år og har medført gigantiske forandringer. Nu er der kun få årtier tilbage af den. Og forandringer bliver lige så store i den grønne epoke. De virksomheder, der går i gang med omstillingen ført, står allerstærkest i de kommende år.

Klummen har været bragt i Jyske Vestkysten 20. marts 2021

Jeanette Kristensen

Jeanette Kristensen

Speciale: Strategi & forandringsprocesser, bæredygtighed, internationalisering

Se fuld profil