Syv ting du ikke vidste om produktdesign og bundlinje

Design af produkter er en beskeden post på udviklingsbudgettet, der giver stort forspring på bundlinjen.

lysblaa_streg

Taler man om design, står fordommene hurtigt i kø: Designere er arrogante og dyre i drift. Det hurtige ræsonnement er, at det er for besværligt og ikke kan betale sig at hive en designer med på holdet.

Men design kan give dig store konkurrencemæssige fordele, og det kan sagtens være hurtigt, smertefrit og absolut økonomisk forsvarligt at invitere en designer inden for.

1/3 af de danske virksomheder tænker ikke design aktivt og bruger ikke designere. Og mange virksomheder mener ikke, at design er relevant for dem, ifølge Dansk Design Center.

Men design handler i høj grad om kunderejsen. Om at tænke over kundernes adfærd. Om at eliminere flaskehalse og skabe flow. Godt designede processer giver fordele på bundlinjen. Design er nemlig ikke bare resultatet, men også processen, der viser, hvordan kunden vil anvende produktet.

Erhvervshus Sydjylland har haft lejlighed til at stille industriel designer Jakob Brahe-Pedersen 7 skarpe spørgsmål:

1) Hvordan kan design differentiere en virksomhed i forhold til konkurrenterne?

Design kan skabe en konkurrencefordel, hvis virksomheden forstår kundernes behov før konkurrenterne. Og så tilfører design naturligvis også en attraktionsværdi til produktet, hvor det visuelle udtryk afspejler produktets kvalitet.

2) Hvordan starter man en designproces?

På det første møde mellem virksomheden og designeren ser man hinanden an. Der skal være en gensidig forståelse. Man aftaler, hvordan samarbejdet skal forløbe i en plan, der opdeler forløbet i faser. Den første fase handler om at analysere projektet. Forstå hvad projektet/produktet handler om. I den fase stiller designeren spørgsmål til virksomheden om produktets anvendelse og funktion. Herefter følger idégenerering og konceptudvikling og endelig kommer designfasen. For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at fortsætte på egen hånd efter idégenereringen.

3) Hvor lang tid tager en designproces?

Afhængig af produkttypen kan nogle designprocesser tage år, mens andre tager uger eller få måneder. Det handler om at foretage en gensidig forventningsafstemning.

4) Hvad er vigtigst i designprocessen

Det vigtigste i processen er forventningsafstemning, troværdighed og tryghed. Det er altafgørende.

Og så er design en proces, der hviler på gensidig respekt og forståelse. Kunden betaler, men skal også selv deltage i arbejdet. I de fleste tilfælde har virksomhederne selv ansat ingeniører, som er afgørende i mange processer. Designeren ser helheden, mens ingeniøren ser detaljerne. Derfor skal der være et tæt samarbejde i en designproces. Det er yderst sjældent, at designeren selv løser hele opgaven.

5) Hvem skal være i centrum – kunden eller slutbrugeren?

Mennesket er altid i centrum. Der er altid mennesker involveret uanset om det er maskiner eller apparater. Derfor betyder godt design, at løsningen er gennemtænkt og godt forarbejdet, så det færdige produkt fungerer, er rart at arbejde med og anvende. Det betyder også, at din mulighed for gensalg øges.

6) Hvad koster det at samarbejde med en designer?

Pris og design er meget relativt. Det skal ses i forhold til det samlede udviklingsbudget. I det forhold er designerens proces på få hundrede timer.

Inden projektstarten skal kunden have et projektoplæg, der er inddelt i faser. Kunden får et budget for hver af faserne. På den måde er der en gensidig forventningsafstemning om økonomi, kreativt udfald og tidsplan.

7) Hvordan finder man en designer?

Man kan søge på endeløst på nettet eller man kan kontakte brancheforeningen Design Denmark, hvor alle typer designere er samlet. Derudover har Dansk Design Center også et overblik over mulighederne. Endelig kan man opspore andre virksomheder, der har arbejdet med designere og kontakte dem eller kontakte Erhvervshus Sydjylland.

lysblaa_streg

Designerens gode råd

  • Kend kunderne
  • Kend markedet
  • Forstå og forbedre kundens behov
  • Test produkterne tidligt – justér – produkter på markedet
  • Tænk det samlede udviklingsbudget og markedsføringsbudget ind i designprocessen. Ingen har glæde af godt design, hvis du ikke har midler til at fortælle omverdenen om det.

lysblaa_streg

Sidst opdateret: 30.08.2017