Tilskud til teknologivirksomheder til udvikling af digital salg eller service

Har du og din virksomhed, som følge af Covid19, behov for at arbejde med digital udvikling, der kan understøtte digital salg eller digial service?

I kan i et teamsamarbejde, et innovationssamarbejde, med en anden SMV og en vidensinstitution nu udvikle et produkt eller en service og få et tilskud til udviklingsarbejdet.

To virksomheder i et samarbejde kan få 200.000 kr. i tilskud (til deling, maks. 33 % lønomkostninger) og vidensinstitutionen modtager et tilskud på 50.000 kr. til udviklingsarbejdet.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Alle teknologiproducerende SMV’er med et markedsdrevet behov for udvikling af nye digitale salg eller service koncepter indenfor digitalisering og Industri 4.0.

Ansøgning

Næste ansøgningsfrist er d. 25. juni 2021. Kontakt Torben Schwartz og få kortlagt dine muligheder og hjælp til din ansøgning.

Der er et deltagergebyret for hele teamet på 5% af det samlede ansøgte beløb.

Dette tilbud tilbydes under programmet DigitaliseringsBoost , der drives af Danmarks seks Erhvervshuse sammen med RoboCluster, SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.

Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

erhvervshusene_logo deblogo