digitaliseringsboost

DigitaliseringsBoost

Med Erhvervshusenes landsdækkende program DigitaliseringsBoost får din virksomhed mulighed for op til 33% medfinansiering af udviklingstimerne til at udvikle nye produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 teknologier.

Over 100 virksomheder i 34 innovationssamarbejder er nu i fuld gang med at udvikle nye produkter og løsninger.

Samarbejde

Udviklingen skal ske i et reelt teamsamarbejde som består af minimum to SMV’er og en videninstitution.

I får som team:

 • Op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
 • Op til 150.000 kr. i medfinansiering til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
 • Præsentation af produktet eller løsningen for potentielle kunder ved workshops og konference.
 • Hjælp til at komme gennem projektprocessen.

Læs mere om programmet her (pdf)

Hvem kan søge:

 • Alle SMV’er med et markedsdrevet behov for at udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.
 • Store virksomheder kan deltage når mindst halvdelen af virksomhederne er SMV’er. Eventuelle rettigheder til det nye produkt kan ikke tilfalde en stor virksomhed.

Produkterne:

De nye produkter eller løsninger skal:

 • indeholde et eller flere elementer af design i bred forstand
 • udvikles frem til en fungerende prototype

Deltagergebyr og ansøgningsskema

Deltagergebyret for hele teamet er 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til forretningsudvikler Torben Schwarts på tsc@ehsyd.dk

Praktisk information om:

 • Videninstitutioner
 • Ansøgning og bevilling
 • Krav til deltagelse

Læs mere her om ansøgning, krav mv.

divider-stiplet-blaa

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med RoboCluster, SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.

Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport.

erhvervshusenelogodeblogoeu_reg_logodivider-stiplet-blaa