Hver anden sydjyske virksomhed er lavt digitaliseret

22.04.2021

De praktiske barrierer for at digitalisere er blevet færre i løbet af de sidste to år. Alligevel har omkring hver anden virksomhed i Sydjylland stadig en lav digitaliseringsgrad. Det viser en ny analyse fra Erhvervshus Sydjylland.

digianalyse

Erhvervshus Sydjylland har sammen med Erhvervshus Fyn undersøgt, hvordan det står til med digitaliseringen blandt de syddanske virksomheder. Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse, hvor 965 virksomheder har afgivet svar. Selv om virksomhederne nu møder færre barrierer for digitalisering end for to år siden, hvor analysen sidst blev lavet, er der stadig et stort forbedringspotentiale i forhold til at udbrede digitale løsninger blandt virksomhederne.

Små virksomheder er mindre digitale

Sammenlagt har 48 procent af virksomhederne ifølge analysen et lavt digitaliseringsniveau. Det er et fald på 5 procentpoint siden 2018. De fynske virksomheder er bedst med i digitaliseringskapløbet, idet kun 41 procent af virksomhederne er lavt digitaliserede på Fyn. I Sydjylland er tallet 51 procent.

Det er især den store gruppe af mindre virksomheder, som er bagude med digitaliseringen. Blandt virksomheder med mere end tyve ansatte, er andelen af lavt digitaliserede virksomheder nede på 37 procent på tværs af hele Syddanmark.

- Potentialet er stort i at udbrede digitale løsninger til vores virksomheder og særligt de små og mellemstore virksomheder. I erhvervshusene er vi også opmærksomme på at udvikle målrettede programmer og vejledningstilbud, der kan hjælpe udviklingen i den rigtige retning, siger Henrik Frandsen, der er borgmester i Tønder og formand for Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse.

Vinduet er åbent

På positivsiden tæller, at virksomhederne nu opfatter færre barrierer for at digitalisere, sammenlignet med 2018. For to år siden opfattede 22 procent, at mangel på specialister og kvalificeret arbejdskraft var en barriere for at digitalisere. Nu er samme tal skrumpet til 11 procent. Mangel på viden om gevinster og fordele ved digitalisering blev anført som en barriere af 29 procent i 2018 – nu er tallet 17 procent.

- Vi oplever heldigvis stor efterspørgsel fra virksomhederne på vejledning og tilskudsprogrammer, der kan understøtte digitaliseringen. Så vinduet er åbent lige nu, så over de næste år skal vi gerne have skåret ned på gruppen af lavt digitaliserede virksomheder i det sydjyske, siger Jacob Chr. Nielsen, der er CEO i Erhvervshus Sydjylland og fastslår baggrunden for, hvorfor digitalisering af virksomhederne er altafgørende:

- Vækstmulighederne er generelt dårligere i virksomheder, hvor håndkraft og papir præder de daglige arbejdsgange. Det gør virksomhederne mere afhængige af enkelte medarbejdere og dermed også mere sårbare. Det er ikke mindst vigtigt, når virksomhedsejeren går på pension. Her går digitaliseringen det nemmere at drive virksomheden videre og dermed redde arbejdspladser, siger Jacob Chr. Nielsen.

Undersøgelsen afkræfter myten om, at digitalisering betyder færre arbejdspladser. Blandt de digitaliserede virksomheder har 14 procent oplevet en stigning i antallet af højtuddannede medarbejdere, 12 procent har ansat flere faglærte, og 7 procent beskæftiger flere ufaglærte. For de virksomheder, der har færre ansatte efter digitaliseringsinitiativer, er tallene henholdsvis 5, 3 og 4 procent i de tre beskæftigelseskategorier.