Digitale uddannelser øger efterspørgsel

03.12.2020

Et solidt digitalt setup giver nye muligheder for efteruddannelse. Siden corona-nedlukningen af Danmark i marts 2020 har IBA i Kolding tilbudt en fleksibel onlineløsning på al uddannelse, og det har øget efterspørgslen.

iba

Undervisningslokaler med kameraer integreret i loftet og gode mikrofoner giver onlinedeltagerne fornemmelsen af at være med, mens de fysiske deltagere nemt kan navigere i deltagere på skærmen og undervisningen.

- Lige da statsministeren i marts lukkede Danmark ned, tog vi beslutningen. Al vores uddannelse skal online – og det var den allerede fra ugen efter, fortæller chefkonsulent Erik Gamrath fra IBA.

- Onlinetilbuddet er noget, vi har snakket om i branchen igennem flere år, men corona skubbede os mange år frem. Undervisningslokalerne er nu indrettet med kamera i loftet og ordentlige mikrofoner, som fjerner mange af de typiske frustrationer ved onlineundervisning.

Flere uddanner sig på IBA i 2020

Det har betydet en stor vækst i forhold til antallet af studerende, og det er noget, som det private erhvervsliv benytter sig af.

- De studerende vælger selv, om de møder ind fysisk eller online til hver eneste undervisning, og det øger fleksibiliteten. Corona gør også, at flere af vores studerende ikke må deltage fysisk, og derfor skal være online. Det løser den fleksible mulighed for dem, siger Erik Gamrath.

På den måde klares flere ting på en gang uden at hverken pædagogik eller undervisning sættes over styr.

- Vi har en grænse på 15 deltagere, uanset om alle er med online eller fysisk, fordi underviseren skal kunne nå rundt. Derfor gør vi os lige så mange didaktiske overvejelser for at sikre, at vores kursister får det optimale udbytte, som vi ellers ville gøre og gjorde før vores onlinesatsning, forklarer Erik Gamrath.

iba3

Fleksibiliteten generer ikke de studerende

- Du kan selvfølgelig se, at der er nogle med på en skærm deroppe, men det falder bare naturligt ind i undervisningen, siger Torben Christensen, en af de studerende, der deltager fysisk.

Christina Laursen, som deltager online, har samme gode oplevelse.

- Der har været et par enkelte gange, vi lige har sagt: Husk lige at flytte billedet lidt, vi kan ikke se dig. Men ellers synes jeg, det fungerer fint. At være online hjemmefra har givet mere ro.

Og det er noget, som i sidste ende gavner virksomhederne, hvis der er flere, som giver deres kompetencer et løft.

Vi skal løfte vidensniveauet

Uddannelse er et vigtigt skridt for at indfri potentialet i de sydjyske virksomheder.

- Vi kan kun glæde os over, at der tænkes i fleksible løsninger, som giver flere muligheden for ”efter- og videreuddannelse”. Det giver et løft til vores små og mellemstore virksomheder, når en medarbejder gennemfører en uddannelse i projektledelse, siger Mette Skovgaard Stahl.

Hun er forretningsudvikler hos Erhvervshus Sydjylland, og hun sidder med i den arbejdsgruppe, som arbejder for at løfte kompetencerne for de sydjyske virksomheder.

- Vi har ikke helt den samme adgang til universitetsuddannede, som andre regioner, der har et universitet tilknyttet, og derfor betyder efteruddannelse på et højere niveau meget, siger Mette.

- Akademifag og højt kvalificeret arbejdskraft øger potentialerne i vores virksomheder, og derfor er alle tiltag, som forbedrer de muligheder værd at være opmærksom på.

iba1