Praktisk information

- om videninstitutioner, ansøgning, bevilling og krav til deltagelse i programmet DigitaliseringsBoost.

Videninstitutioner:
 • Teamet kan vælge mellem de godkendte tilknyttede videninstitutioner: UCL/EAL, Designskolen Kolding, Niels Bohr Instituttet – KU, Aarhus Universitet, DTU, Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet og SDU Mads Clausen Instituttet..
 • Hvis de nødvendige kompetencer ikke kan findes her, kontaktes Erhvervshus Fyn for nærmere aftale.
Ansøgning og bevilling:
 • Den virksomhed, der tager initiativ til udviklingsarbejdet, udfylder og indsender ansøgningsskemaet inden fristens udløb.
 • Ansøgeren angiver i ansøgningen, hvilke partnere, der kunne tænkes at deltage i teamet.
 • Ansøgningen behandles af bevillingsudvalget, som fremsender accept eller afslag til ansøgeren.
 • Ved accept har ansøgeren 2 måneder til at samle et team bestående af minimum to virksomheder og en videninstitution, samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne.
 • Hvis tidsfristen ikke overholdes bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.
 • Ved eventuel anden ansøgning efter bortfald af accept skal teamet være etableret, og underskrevet samarbejdsaftale skal vedlægges den nye ansøgning.
 • Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til projektleder Omajed Wais fra Erhvervshus Fyn.
Krav til deltagelse:
 • Registrere de timer, som medarbejderne bruger i forbindelse med udviklingsarbejdet, og indsende time- og lønsedler hver måned til Erhvervshus Fyn. Virksomhederne modtager 33% i medfinansiering i forhold til lønseddel og antal registrerede timer.
 • Betaler 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering for hele teamet i deltagergebyr.
 • Have likviditet til at kunne finansiere medarbejdernes løn i op til 9 måneder.
 • Administrere dokumentation, løn- og timesedler, erklæringer m.m.

 Download vores produktark (pdf)

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til forretningsudvikler Torben Schwartz tsc@ehsyd.dk

Sidst opdateret: 04.09.2020