Hjælpen er klar til brexit-ramte virksomheder

13.12.2019

Resultatet af det britiske parlamentsvalg betyder med stor sandsynlighed, at Storbritannien officielt udtræder af EU 31. januar. Erhvervshusene står klar med støtte til de danske virksomheder, der bliver påvirket – både til afdækning af udfordringer og muligheder i forbindelse med den nye handelssituation.

Briterne udtræden af EU og det indre marked vil medføre nye regler og bureaukratiske udfordringer for de danske virksomheder, der har samhandel med Storbritannien. Hvis de nye udfordringer bliver til forhindringer i praksis, risikerer de danske virksomheder at miste omsætning og indtægter. Derfor står Danmarks seks erhvervshuse klar med et tilskudsprogram til de danske virksomheder, der har brug for ekspertrådgivning i forhold til den nye handelssituation efter brexit.

- Hurtig tilpasning til de nye handelsforhold bliver en vigtig konkurrenceparameter for de virksomheder, der fortsat vil basere sig på samhandel med Storbritannien. Derfor har vi udviklet et program, der skal støtte de danske virksomheder i afklaringen af deres forhold efter brexit, siger projektchef i Erhvervshus Sydjylland, Andreas Cæsar Møller Jensen.

Erhvervshusenes brexitprogram henvender sig især til de mindre og mellemstore virksomheder – såkaldte SMV’er. Her mangler ressourcerne ofte til selv at skaffe sig overblik over nye handelsbetingelser og bureaukratiske udfordringer. Anslået har mere end 3.000 danske SMV’er samhandel med Storbritannien.

50 procent tilskud til rådgivning

Virksomhederne vil via programmet kunne få dækket halvdelen af op til 75.000 kr. til ekstern konsulentbistand. Erhvervshusene har allerede kortlagt relevante eksperter, som virksomhederne kan købe konkret rådgivning fra omkring britiske handelsforhold.

Med til erhvervshusenes brexitprogram hører også tilbud om workshops og informationsmøder for virksomhederne.

Andreas Cæsar Møller Jensen peger på, at der efter briternes forventede udtræden af EU d. 31. januar vil være en længere overgangsperiode. Han mener således ikke, der er grund til panik hos de danske virksomheder.

- Forandringerne bliver ikke gennemført over en enkelt nat. Men handelsbetingelserne i forhold til det britiske marked kommer til at se anderledes ud for de danske virksomheder. Og vinderne bliver de virksomheder, der bedst formår at tilpasse sig og finde nye veje i det nye administrative billede, siger Andreas Cæsar Møller Jensen.

Fakta

Erhvervshusenes Brexit-program

  • Muliggjort via projektbevilling på 9,75 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

  • Projektet eksekveres af de seks regionale erhvervshuse med Erhvervshus Sydjylland som projektlead.

  • Støtten til hver enkelt virksomhed til ekspertrådgivning gives i form af en voucher, som virksomhederne allerede nu kan søge via deres lokale erhvervshuse.

  • Der er i alt seks erhvervshuse, som er placeret i Aalborg, Århus, Vojens, Odense, Sorø og København.

Støtten til ekspertrådgivning fordeles af erhvervshusene til interesserede virksomheder efter ’først til mølle’ princippet.

13.12.2019

Yderligere information – kontakt:

Andreas Cæsar Møller Jensen

Andreas Cæsar Møller Jensen

Speciale: Forretningsudvikling, internationalisering og bestyrelser

Se fuld profil