Bæredygtig ledelse slår igennem i global virksomhed i Fredericia

03.06.2021

STAFETTEN: Amalie Brix Kjær, HR Manager i den globale koncern Ball Corporations danske division i Fredericia, er i en højeffektiv industrivirksomhed, som styrker sig ved at investere bæredygtigt, lokalt og i mennesker

Amalie

2,2 milliarder dåser om året! Skiftehold, der kører på højtryk året rundt. Amerikansk-ejede Ball Beverage Packaging i Fredericia, der producerer aluminiumsdåser til de største bryggerier, er med Amalie Brix Kjærs ord ’High Speed Production’.

- Vi konkurrerer på et marked i enorm vækst, og vi er naturligvis optaget af at producere med så lave omkostninger som muligt, siger Amalie Brix Kjær, der for halvandet år siden trådte ind som ny HR Manager i Fredericia-afdelingen med 165 ansatte.

Produktion med mening
Økonomi og effektivitet er omdrejningspunktet for produktionen. Men synliggørelse af virksomhedens værdier giver også resultater på bundlinjen.

- Selvfølgelig handler det om kroner og ører, og at vi er dygtige til at levere resultater og motivere vores medarbejdere i det daglige. Men det er også alt det andet, som vi gør i forhold til eksempelvis bæredygtighed, lokalsamfund og strategiske mål for diversitet og inklusion, som gør os til en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække kompetente medarbejdere.

Og 36-årige Amalie Brix Kjær, der har en universitetsbaggrund i virksomhedskommunikation, og tidligere var ansat i Ørsted, er en af dem, som blev tiltrukket af en virksomhed med værdierne på rette sted.

- Karrieremæssigt og personligt er det afgørende for mig, at virksomheden har en meningsfuld agenda, siger hun.

Læring lønner sig
Og det at operere ud fra en højere mening er set med Amalie Brix Kjærs øjne helt afgørende for virksomheder, hvis de vil tiltrække fremtidens arbejdskraft.

Hos Ball Beverage Packaging Fredericia har man bl.a. sagt ja tak til en henvendelse fra Region Syddanmark om at blive en del af programmet BISK (Bæredygtig Industri som karrievej), hvor lokale elever i 7. og 8. klasse kommer tæt på virksomheden og ser de spændende jobmuligheder.

- Vi investerer tid og ressourcer i det, fordi det er en mulighed for at synliggøre os med et positivt budskab. Og internt har det en positivt afsmittende effekt, fordi giver det stolthed blandt vores medarbejdere, at vi er bidragende lokalt.

Men Ball-fabrikken i Fredericia gør mere end det. Virksomheden har et værdimæssigt mantra som lyder ’The power of we – not me’. Det slår rod lokalt.

- Som en del af en global indsats i forbindelse med COVID-19 har vi for andet år i træk doneret beløb til lokale ildsjæle, som gør en forskel for mennesker, som har brug for en udstrakt hånd. Donationerne er bl.a. gået til Frivillighedscenter Fredericia. Det betyder noget for vores medarbejdere og kultur at være en del af en arbejdsplads, som bidrager til en bedre verden.

Grøn genanvendelse
Men det er ikke kun på det menneskelige plan, at Amalie Brix Kjær har øje for den merværdi, som en virksomhed skal være drevet af. Det gælder i høj grad også i forhold til den bæredygtighedsagenda, som slår kraftigere og kraftigere igennem.

- Vi har et stærkt fokus på energioptimering på fabrikken, og fremfor alt leverer vi et bæredygtigt produkt. Vores dåser fremstilles af aluminium, som er 100 procent genanvendeligt. På den måde peger vores produktion ind i fremtiden, siger Amalie Brix Kjær, som i samarbejde med flere medarbejdere på fabrikken også gerne giver de lokale skoleklasser bæredygtig læring.

- Når eleverne møder hverdagen hos os, har vi også mulighed for at fortælle dem, hvorfor det er så vigtigt, at sodavandsdåser ender i returautomaten og ikke i skraldespanden. På den måde er vi som virksomhed også med til at påvirke og skabe interesse for den grønne omstilling.

Det humane og grønne fokus lønner sig, er HR Manageren ikke i tvivl om:

- Vi oplever, at vi kan styrke meningsfuldhed og trivsel indadtil, og udadtil får vi synliggjort os og vist, at vi er en attraktiv arbejdsplads. Virksomheder i dag – store som små - er nødt til at tænke i de baner, hvis vi skal sikre den fremtidige arbejdskraft.

Om Amalie Brix Kjær

Cand. linc. Merc. i virksomhedskommunikation ved Aarhus Universitet. Siden november 2019 HR Manager i amerikanskejede Ball Corporation, der har 21.500 medarbejdere på verdensplan. Inden da syv år i energiselskabet Ørsted, de sidste år som senior HR konsulent.