Sådan prioriterer du dine digitale initiativer

Af Hanne Gulløv

Du står med en række initiativer, som du gerne vil have sat i gang i virksomheden og du skal prioritere de vigtigste. Men… hvordan finder du frem til, hvilke der er de vigtigste?

Det første jeg vil anbefale, når du står med et nyt initiativ, er at stille dig selv følgende fem spørgsmål:

 • Hvilken værdi har det for mine kunder?
 • Hvilken værdi har det for mine medarbejdere?
 • Hvad gør det ved min produktivitet?
 • Hvad gør det ved min konkurrenceevne?
 • Hvad er risikoen, hvis jeg ikke gør det?

Alene det at gøre sig disse overvejelser vil give dig en god indikation af, hvilken betydning det enkelte initiativ har for din virksomhed.

Derefter er der flere tilgange til, hvordan du vurderer, hvilke initiativer der er de væsentligste – lige fra helt simple metoder til de mere grundige og komplekse. Fx:

 1. Hypotese og erfaringsbaseret
 2. Hvad kan ikke vente? Hvad giver mest værdi med mindst indsats?
 3. Udarbejdelse af egentlige business cases

1. Hypotese og erfaringsbaseret

Denne metode bygger på din egne hypoteser og erfaring. Kom omkring følgende punkter

 • Hvor tror vi der er størst sandsynlighed for succes og har vi allerede data/erfaring der understøtter dette?
 • Hvad passer ind i virksomhedens strategi og fremtidige virke?
 • Hvad er umiddelbare quickwins og lavthængende frugter?
 • Hvad slukker umiddelbare ildebrande?

2. Hvad kan ikke vente og giver mest værdi med mindst indsats?

Metoden ’ Weighted Shortest Job First (WSJF)’ er en prioriteringsmodel, der bruges til at rangordne aktiviteter for at opnå maksimal økonomisk fordel. Med udgangspunkt i nedenstående model vurderer du hver aktivitet relativt i forhold til de andre for hver af de tre parametre; 1) bruger/forretningsværdi, 2) tids kritikalitet og 3) risiko reduktion/støt ny mulighed. Vurder ud fra en simpel sammenligningsværdi, typisk Fibonacci-sekvensen (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20).

model_aktivitet_lille

Når du laver relativ estimering, skal du se på én kolonne ad gangen. Tag fx kolonnen med parameteren ’bruger/forretningsværdi”: angive den aktivitet der har den mindste forretningsværdi med ”1”. Sæt derefter de andre aktiviteter relativt i forhold til det. Ligeledes gør du ved de andre parametre. Derefter dividerer du CoD (cost of delay) med opgavens størrelse (opgavens kompleksitet). Aktiviteten med den højeste vægtet værdi (WSJF) skal prioriteres først.

Læs mere på www.scaledagileframework.com

3. Udarbejdelse af egentlige business cases

Nye projekter og initiativer kræver investering – ikke kun økonomisk, men også tid og kræfter. Det centrale spørgsmål en business case skal svare på er dermed; er dette projekt det værd?

Simpelt sat op er formålet med en business case at afveje omkostningerne ved at gennemføre projektet mod de forventede fordele ved projektet, når det er afsluttet.

Detaljerne i en business case vil ofte indeholde følgende elementer:

 • Et strategisk element
 • Overvejelse af muligheder/scenarier
 • Forventede fordele og tidsplaner
 • Omkostninger
 • Afkast af investeringer (ROI)
 • Risici

Download business case skabelon fra 1stroke på www.businesscase.dk

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte forretningsudvikler Hanne Gulløv

Sidst opdateret: 20.03.2019