”Du er slet ikke bevidst om dit grønne indtjenings-potentiale”

11.03.2021

Jeanette Kristensen, forretningsudvikler hos Erhvervshus Sydjylland, brænder for at hjælpe de sydjyske virksomheder med at få øje på de mange håndgribelige forretningsmuligheder, som ligger i grøn omstilling.

jeanettekristensen
Jeanette Kristensen (midt i billedet) udfordrer deltagerne på en workshop om bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.

Grøn omstilling og cirkulær økonomi kan få mange virksomhedsledere til at tabe pusten. For hvordan lige? Og er det ikke bare en ny udgift til luftige pynteord?

- Nej! Lyder det klare svar fra Jeanette Kristensen, der med entusiasme møder virksomhederne til en dialog om en grøn og bæredygtig udvikling.

- Det er helt afgørende, at grøn omstilling ikke bliver højt flagrende tanker uden rod i virkeligheden. Når jeg taler grøn omstilling med en virksomhed, så handler det om, at vi får stukket en finger i jorden, siger Jeanette Kristensen og liner tre kernespørgsmål op, som hun bruger, når hun foretager en screening:

  1. Hvad har I allerede af initiativer i forhold til miljø og energi?

  2. Hvad for et marked kigger I ud i?

  3. Hvad kan I skabe af værdi og bruge offensivt i forhold kunder?

- Når vi i fællesskab finder frem til de svar, så skal den grønne del arbejdes ind i forretningen, så du kan tjene penge på den, og det ikke bare bliver et projekt, siger Jeanette Kristensen og fortsætter:

- Grøn omstilling skal være praksisnært og ikke blot et filantropisk projekt drevet af idealisme. Du skal skabe økonomi på at tænke grønt.

Det grønne skal ikke opfindes

Jeanette Kristensen agerer sammen med to andre forretningsudviklere i Erhvervshus Sydjylland sparringspartner for virksomhederne i det sydjyske i forhold til grøn omstilling.

- Mulighederne for at tjene penge på grøn omstilling er til stede i stort set alle virksomheder. Nogle kan indarbejde miljøtænkningen i deres produkter og services, for andre starter det med en energieffektivisering, siger hun.

jeanettestock

En vindersag

Gennem flere år har Jeanette Kristensen arbejdet internationalt, bl.a. gennem Green Tech Center og som medlem af den internationale netværksklynge ASEIC.

- Danske virksomheder bør dyrke deres grønne potentiale. I kraft af vores evne til her i landet at skabe innovation og tænke i helhedsorienterede systemløsninger nyder vi internationalt meget stor anerkendelse, siger Jeanette Kristensen.

Hun opfordrer alle sydjyske virksomheder til at gribe ud efter det grønne guld – også selv om de ikke umiddelbart kan skimte det.

- Vi ser så mange eksempler på, at grøn omstilling skaber ny stærk forretning, og som virksomhed har du også mulighed for at hente tilskud og ekspertise til at komme i gang, siger Jeanette Kristensen.

Jeanette Kristensen

Jeanette Kristensen

Speciale: Strategi & forandringsprocesser, bæredygtighed, internationalisering

Se fuld profil