Strategi er ikke varm luft i et ringbind

Af Erhvervshus Sydjylland

Hvad er formålet med en strategi?

Virksomhedens strategi er den langsigtede plan, hvor I orienterer jer mod et fælles fremtidigt mål. Det er målet ude i fremtiden, som medarbejdere, ledelse og bestyrelse styrer efter. Med en defineret strategi ved I, hvor I skal hen.

Strategien skal helt konkret svare på spørgsmålet: "Hvad er det, vi gerne vil?". Det spørgsmål skal I kende svaret på fordi, det:

  • gør det muligt at fokusere ressourcerne mod et fælles mål
  • sætter retning på alles handlinger i virksomheden
  • gør det væsentligt nemmere at kommunikere virksomhedens retning overfor alle interessenter – internt såvel som eksternt.

Hvad er strategiske mål?

Det – eller de – strategiske mål er den præcise beskrivelse af, hvad I som virksomhed vil opnå.

Det er i arbejdet med de strategiske mål, at det bliver klart, hvad den overordnede strategi skal blive til i virksomheden. Det er altså her, at I går skridtet videre fra besvarelsen af det centrale spørgsmål: "Hvordan ønsker vi at være?" og begynder at formulere, hvilke mål der skal være opfyldt, før I ikke længere bare ønsker at være på en bestemt måde, men faktisk er det.

Hvilke krav er der til en god strategi?

Når I arbejder med strategien, så vær opmærksom på at den lever op til følgende fire krav:

  • Konsistent: Der skal være en rød tråd i strategiens elementer (mål, vision og mission).
  • Realistisk: I skal selvfølgelig være ambitiøse, når I laver den nye strategi. Men strategiprocessen er spildt, hvis I ikke er realistiske.
  • Konkurrencedygtig med sammenhængskraft: Det er vigtigt, at strategien sikrer organisationens fremtid og binder denne sammen.
  • Dynamisk: Strategien skal være skarpt formuleret, men samtidig også dynamisk i sin natur, så I hurtigt kan omstille jer ud fra ændrede markedsbehov.

Hvad kan Erhvervshus Sydjylland hjælpe med i strategiprocessen?

Erhvervshus Sydjylland kan give jeres virksomhed en gennemgang af og uvildig sparring omkring en given strategiproces.

I processen med Erhvervshus Sydjylland får I som virksomhed stillet skarpt på jeres parathed. Det gælder i forhold til kritiske succesfaktorer, ressourcer, ledelse, forandringsparathed, udfordringer, værdiskabelse osv.

Derudover indgår vi i en konstruktiv dialog med eksempler på, hvad indsatsområderne for jeres virksomhed kan bestå af, hvilke prioriteringer I strategisk bør fokusere på samt afklaring af ambitionsniveauet og endelig selve eksekveringen af jeres strategi.

Hjælp til din strategi?

Kontakt Erhvervshus Sydjyllands forretningsudvikler Hanne Gulløv for sparring.

lysblaa_streg

Sidst opdateret: 20.03.2019