3 værdiskabende ting du ikke vidste om bestyrelser

Mentor, advisory board eller bestyrelse: Hvornår ved man, at virksomheden er klar til at have tilknyttet kompetencer udefra? Og hvilken model skal man vælge?

Når du er ejerleder på godt og ondt, ved du, at du hurtigt kan træffe beslutninger, men også kan stå meget alene med overvejelser og risikovurderinger.

Måske er det på tide at få tilknyttet kompetencer udefra?

Et bevis på, at du er klar til at tage et skridt i den retning er, at du har klare mål for din virksomhed eller ønske om at få hjælp til at få det.

Der er flere muligheder for at tilknytte kompetencer til din virksomhed, fx:

 • mentor
 • advisory Board
 • bestyrelse
 • ledernetværk.

Mentoren er en faglig eller personlig sparringspartner. Mentoren har ikke et formelt ansvar, men det stiller krav til dig om at leve op til de aftaler, som du indgår med mentoren.

Advisory Board har i lighed med mentoren heller ikke et formelt ansvar. Mange ejerledere bruger et advisory board til at kvalificere deres beslutninger, når de bevæger sig ud på nye områder.

For mange ejerledere kan det være en overgang til en professionel bestyrelse, når de har enten haft en mentor eller et advisory board tilknyttet i en periode.

Vær klar til at lytte

Vælger du at etablere en professionel bestyrelse, så får du kompetencer til din virksomhed, der har et formelt ansvar for den indsats de lægger. Det kræver, at du overvejer, om du er klar til at tage andre med på råd og har lyst til delvist at uddelegere et formelt ansvar.

Ejerledere kan typisk godt lide at træffe beslutninger og bestemme selv. Ellers havde de ikke påtaget sig at stå i spidsen for en virksomhed. Det er derfor også en naturlig bekymring hos mange ejerledere, når de står overfor at etablere den første bestyrelse. Professionelle bestyrelsesmedlemmer skal undre sig og stille spørgsmål ved ejerlederens overvejelser. I nogle tilfælde vil de endda fraråde ejerlederens ideer. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har god kemi med dig, der er ejerleder foruden de rette kompetencer.

En professionel bestyrelse er også små- og mellemstore virksomheders mulighed for at tilknytte stærke kompetencer til virksomheden uden regningen løber løbsk. Konsulenthonorarer kan løbe op, hvis man sætter nye projekter i søen, men bestyrelseshonoraret er kendt på forhånd, ud over at bestyrelsen kender dig som ejerleder og din virksomhed.

Ikke et fremmødehonorar

Bestyrelseshonoraret er ikke et fremmødehonorar. Bestyrelsen er ikke en del af virksomhedens daglige drift, men bestyrelsesmedlemmerne tilfører også virksomheden værdi mellem bestyrelsesmøderne inden for deres kompetenceområder. Det kan fx være oplæg til en eksportindsats eller en strategiproces fra et bestyrelsesmedlem med international eller strategisk erfaring.

Til gengæld får du som ejerleder nu et forum, hvor du kan drøfte dine overvejelser. Og få kvalificeret med- og modspil. For mange ejerledere vil det være en omvæltning. Tanker man hidtil har gået alene med, kan man få sparring til i bestyrelsen. Få hævet blikket fra den daglige drift. Drøfte kerneforretning, udfordringer, muligheder og risikovurderinger.

Rekruttering med grundighed

Når man rekrutterer bestyrelsesmedlemmer med udgangspunkt i de kompetencer, virksomheden har behov for, så kan det være et godt udgangspunkt at indgå en ”kontrakt”, der er tidsbegrænset. Det giver mulighed for, at ejerlederen løbende kan supplere sin virksomhed med nøjagtig de bestyrelseskompetencer, der på det tidspunkt er behov for og som dermed bedst understøtter virksomhedens udvikling. Derfor er en professionel bestyrelse også en oplagt mulighed for små og mellemstore virksomheder at få tilknyttet kompetencer til virksomheden til en kendt pris.

Det kræver naturligvis en investering at hente bestyrelsesmedlemmer. Og derfor bør det behandles på samme måde som enhver anden ansættelse. Der skal være en afklaring af målet og behovet, hvilke kompetencer der skal til for at løfte det. Endeligt er det er vigtigt med en klar forventningsafstemning af, hvad ejerlederen og bestyrelsesmedlemmerne gør hver især.

10 gode råd til det værdiskabende bestyrelsesarbejde

 1. Bestyrelsen er ikke statisk, men skal sammensættes, så den til enhver tid matcher virksomhedens fremtidige strategiske udfordringer, mål og konkrete opgaver
 2. Ejerlederen skal have det nødvendige mod til at afgive kontrol og indflydelse til sin bestyrelse
 3. Ejerlederen skal være parat til at blive udfordret på sit virkelighedsbillede
 4. Skriftlig aftale omkring rolle- og arbejdsfordeling mellem bestyrelse og ejerleder/direktør
 5. En bestyrelsesformand med gennemslagskraft, der evner at holde ejerlederen fast på det aftalte
 6. Klar strategisk retning nedfældet i en strategiplan, der har både ejerlederens og bestyrelsens fulde opbakning
 7. Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer skal supplere ejerlederens
 8. Respekter forskellige holdninger, men nå altid frem til en fælles konklusion og beslutning
 9. Lad fornuften råde og lyt til hvad hele bestyrelsen siger frem for blot enkeltpersoner
 10. Bestyrelsesmedlemmer skal anerkende gruppedynamikkens betydning og løbende revurdere, hvorvidt samspillet fungerer optimalt. Man bør vedtage processer for, hvordan man samler information, opbygger viden og træffer beslutninger.

lysblaa_streg

Sidst opdateret: 06.11.2018