”Vi har forsømt at skaffe arbejdskraft til industrien”

20.05.2021

STAFETTEN: Jeppe Hebsgaard Laursen, virksomhedsdirektør og formand for interesseorganisationen DIMA mener, at det er nødvendigt at få skabt større prestige om håndværksfaget for at tiltrække arbejdskraft til industrivirksomhederne.

zebicon
- Vi står med en kæmpe udfordring, og vi må konstatere, at vi politisk og ude i virksomhederne har forsømt at skaffe arbejdskraft til industrien.

Jeppe Hebsgaard Laursen, direktør i industrivirksomheden Zebicon i Billund, læner sig ikke tilbage i resignation. Tværtimod tror han på, at det kan lykkes over en årrække at få vendt udviklingen. Og selv indgår han aktivt i arbejdet som formand for interesseorganisationen DIMA (Danish International Manufactoring Academy https://www.trekantomraadet.dk/samarbejder-initiativer/arbejdsmarked-og-uddannelse/dima), et privat-offentligt samarbejde under Trekantområdet, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til industrien.

- Sammenlignet med andre landsdele er vores område kendetegnet ved en stor mængde af industrivirksomheder. Det er virksomheder, som har et højt konkurrenceniveau, også globalt, og som skaber rigtig mange arbejdspladser. Derfor er det så vigtigt, at vi opfylder deres behov for kvalificerede medarbejdere, siger Jeppe Hebsgaard og peger på, at undersøgelser gennem de seneste år har bekræftet det, som virksomhederne har talt om.

- Der er simpelthen for lidt håndværksmæssig arbejdskraft. Der er ubesatte jobs, og virksomhederne kommer til at ’kæmpe’ om arbejdskraften. Det er hverken til gavn for virksomhederne eller samfundet..

Mangler prestige
DIMA-formanden ser det som et generelt samfundsproblem, at håndværksfaget i alt for ringe grad bliver talt op.

- Det har været tendensen, at vi skal ’tænke os til velfærd’. Men virkeligheden er, at vi skal bruge dygtig håndværksmæssig arbejdskraft til den industri, som bidrager til velfærdsøkonomien, siger han.

Derfor ser Jeppe Hebsgaard Laursen også et behov for at styrke prestigen i at vælge håndværksvejen.

- Det er synd og skam med de mange unge, som pr automatik vælger gymnasievejen og crasher, fordi de skulle have valgt en anden vej, som de ikke havde øje for, var en mulighed, siger direktøren, som selv valgte håndværksvejen efter gymnasiet og tog en lærlingeuddannelse som værktøjsmager hos LEGO.

Virksomheders ansvar
Jeppe Hebsgaard Laursen fremhæver, at virksomheder kan man være med til at påvirke udviklingen.

- I DIMA forsøger vi at initiere skole-virksomhedssamarbejdet, og det starter allerede i 5. klasse, hvor vi kobler virksomheder med skoleklasser. De får en relation, og eleverne får tidligt et billede af de spændende jobs, som er i virksomheden, siger Jeppe Hebsgaard Laursen og fortsætter:

- Det er ærgerligt, at man i virksomhederne ikke længere må tage unge på 13 år ind som fejedrenge eller til andre forefaldende opgaver. Jeg har naturligvis respekt for nødvendigheden af lovgivningen, men vi får ikke helt unge ud i virksomhederne, hvor de bliver inspireret af den dygtige tømrer eller maskintekniker. Nu kommer de først som 16-årige, og her har de formet deres holdninger til uddannelse og job.

Tal sammen
Men det er en længere og krævende kamp at få skabt en kulturændring, hvor håndværksfaget stiger i agtelse og bliver et tilvalg for flere. Her og nu arbejder DIMA også på at løse problematikken.

- De mange aktører inden for feltet skal tale sammen. Det gælder jobcentrene, virksomhederne, erhvervscentrene osv. Når for eksempel én virksomhed er igennem en fyringsrunde, så skal jobkonsulenterne i de omkringliggende kommuner vide, at der nu er kompetent arbejdskraft til virksomhederne i deres område, siger Jeppe Hebsgaard Laursen og nævner som eksempel, at DIMA også arrangerer workshops, som får aktørerne til i fællesskab at skabe udvikling.

Selv er han i den ekstraordinært gode situation, at Zebicon ikke mangler arbejdskraft.

- Vi har gennem mange år prioriteret det tætte skolesamarbejde og inviteret skoleklasser indenfor, ligesom jeg nyder at komme ud som gæsteunderviser. På den måde oplever jeg, at der er mange, som har øje for os som arbejdsplads, siger han og slutter:

- I dag kan man bare ikke forvente som traditionel industrivirksomhed, at lærlinge selv banker på døren og spørger efter en elevplads. Her skal man selv aktivt gøre noget.

Om Jeppe Hebsgaard Laursen

Siden 2003 CEO hos industrivirksomheden Zebicon i Billund, som er specialister i 3D-scanning og måleteknik. Har siden 2014 siddet i bestyrelsen for DIMA, de sidste to år som formand, en interesseorganisation under Trekantområdet, som arbejder med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Læs mere på Zebicons hjemmeside og hos DIMA