Anne Dorte Nielsen

Anne Dorte er erhvervshusets HR-ansvarlige og tager sig af de interne HR-opgaver som bl.a. rekruttering, on-boarding, medarbejderudvikling, DISC-profiler, personalepolitikker, personalearrangementer mv. i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

Derudover er Anne Dorte PA for erhvervshusets direktør, Jacob, og holder styr på kalender, møder, materialer, ligesom hun supporterer den øvrige ledelse med forskellige administrative opgaver.


Erhvervserfaring
  • Arbejdsgiverne – Arbejdsgiverforening (Direktionssekretær, HR)
  • Danske Slagtermestres Landsforening (Marketingkoordinator)
  • RAMBØLL (Sekretær)


Uddannelse
  • Cand. negot. m/fransk-engelsk fra Syddansk Universitet
  • Akademiuddannelse, 1. modul: Den strategiske HR-funktion, UCL Odense
  • Extended DISC-profiler, certificeret via Axept
  • NLP Business Practitioner, HUMI