Vejledning til iværksættere: Det er ikke ’one size fits all’

22.01.2020

Det kræver en smidig arbejdsdeling imellem lokale erhvervsservices og erhvervshusene, når de danske iværksættere søger sparring og vejledning. For der er stor forskel på de forskellige iværksætteres ønsker og behov.

Hos Erhvervsnyt Syd har vi sat os for at blive lidt klogere på, hvad de danske iværksættere har brug for i 2020. Det gør vi sammen med bestyrelsesformand for Dansk Iværksætterforening, Peter Kofler. Han har nogle klare ønsker fra iværksætterne.

- Vejledningen til iværksætterne skal være så lokal som muligt og tæt på virksomhederne. De skal kunne få hjælp til myndighedsbetjening, så det er nok at gå ét sted hen for at blive klar over, hvad der kræves for at få en byggetilladelse eller tilladelse til udendørs servering, siger Peter Kofler.

- Hvis en iværksætter har behov for at blive bedre på eksempelvis Facebook, så findes der masser af muligheder, men det gør der ikke, når det handler om tilladelser.

Digitale kurser vil være et hit

Dansk Iværksætterforening ser også gerne, at der bliver arbejdet i digitale løsninger. Peter Kofler nævner, at det vil være en stor fordel at kunne møde digitalt op til et kursus, som ellers kræver flere timers transport for at møde fysisk op.

- Vi ser også gerne, at de lokale erhvervsservices støtter op om de private tiltag, som gøres – men uden at overtage dem. Der findes velfungerende kontorhoteller eller netværk, som kan understøttes. Man behøver ikke altid at bygge en offentlig udgave, siger han.

- Optimalt set er der adgang til en vejleder, som er inde i alle former for støtteprogrammer og muligheder fra innovationsfonden, vækstfonde, strukturprojekter og EU-fonde

Overblikket er en specialopgave

Dette overblik findes i høj grad hos de seks erhvervshuse. Her sidder Hanne Gulløv, som er chef for forretningsudvikling i Erhvervshus Sydjylland.

- Vi kommer typisk ind i billedet senere i et iværksætterforløb, fordi der skal være et potentiale for forretningsudvikling, og det vil sige en vis mængde af ansatte og driftsopgaver, før det for alvor giver mening at inddrage vores kompetencer, fastslår hun.

-Alle skulle gerne opleve overgangen som sømløs imellem den basale og specialiserede vejledning. Vi sidder med overblikket over de mange forskellige tilskud eller støttemuligheder og kan vejlede rundt om alle virksomhedens strategiske udfordringer som drift, organisation, koncepter og kunderelationer, siger hun.

- Det er ikke det, som de fleste iværksættere leder efter i første omgang, og derfor ligger opgaven godt hos de lokale erhvervsservices, som har den tætte kontakt til kommunen, samarbejdspartnere og andre virksomheder. Det er der, de er stærkest og virkelig kan rykke for iværksætterne, siger Hanne Gulløv og pointerer:

- Det er ikke et bastant ’enten eller’. Et tæt samarbejde imellem de lokale erhvervsservices og erhvervshusene er forudsætningen for, at iværksætterne ikke bliver kastebold imellem de forskellige kontorer.

Peter Kofler peger på, at de lokale erhvervsservices også med fordel kan kigge ud over kommunegrænserne, når det gælder den basale hjælp til iværksætterne.

- Det vil give mere, at man ikke lader sig stoppe af kommunegrænserne, og det vil åbne for, at man kunne blive klogere på andre områder end det, som de lige er stærke på i ens egen kommune.

Netop sådan en overskridelse af kommunegrænser har man set i Trekantområdet, hvor de lokale erhvervsservices har samlet ressourcerne om flere opstartsforløb og informationsmøder, som giver mange flere muligheder for nystartede iværksættere.
Se mere på iver.dk

Dansk Iværksætter Forening er en non-profit brancheorganisation, der har iværksættere i fokus. De har siden 1985 kæmpet for bedre vilkår for danske iværksættere og for at styrke det danske iværksættermiljø.

Se mere på foreningens hjemmeside