Sydjylland bliver kraftcenter for Energi- og miljø-innovation

08.10.2020

Forsknings- og uddannelsesministeriet har udpeget 10 nye erhvervsklynger, som skal bygge bro imellem erhvervslivet og forskningsmiljøerne indenfor de vigtigste danske styrkepositioner. Hovedkontoret for miljøklyngen bliver placeret i Sønderborg, mens hovedparten af energiklyngens ressourcer deles imellem Fredericia, Esbjerg og Sønderborg.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse definerede sidste år ti aktuelle styrkepositioner for dansk erhvervsliv. Siden har der været en proces i gang for at etablere ti stærke erhvervsklynger, som skal fremme målrettet innovation indenfor de ti sektorer.

Uddannelses- og forskningsministeren samt erhvervsministeren gjorde det før sommerferien klart, at erhvervsklyngerne skulle fordeles over hele landet. Baggrunden var, at hovedparten af de indkomne ansøgninger på at blive klyngeaktør, lagde op til en geografisk placering i hovedstadsområdet.

Miljøklyngen flytter til Sønderborg
Nu er klyngerne etableret, og halvdelen af de ti får hovedkontor vest for Storebælt.

For Sydjyllands vedkommende kan vi glæde os over, at hovedkontoret for miljøklyngen Clean bliver placeret i Sønderborg. Den får desuden repræsentation i Esbjerg og Middelfart.

- Det er glædeligt, at der er blevet lyttet til de sydjyske ønsker, og vi har fået et vigtigt klyngekontor placeret i vores region. Med hensyn til en balanceret spredning af klyngerne over hele landet ser billedet fornuftigt ud, konstaterer Henrik Frandsen (Billedet), der er formand for Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse og borgmester i Tønder.

Energiklynge med mange sydjyske arme
Han glæder sig også over, at energiklyngen placerer hovedparten af sine ressourcer i det sydjyske. Energy Cluster Denmark kommer til at bevare sin nuværende position i Esbjerg, dog som en del af en landsdækkende klynge med formelt hovedkontor i Aalborg.

I Porthouse i Fredericia samles væsentlige ressourcer for Energy Cluster Denmark om et fælles hubspot med Center Danmark, ligesom også SDU og DTU vil være repræsenteret på denne lokation.

- Selv om det administrative hovedkontor for energiklyngen ikke bliver placeret i Sydjylland, er det værd at hæfte sig ved, at hovedparten af klyngens udførende ressourcer kommer til at være placeret i Sydjylland tæt på de mange sydjyske virksomheder, som er stærke indenfor energi, siger Henrik Frandsen.

Klyngen for Maritim og logistik får desuden repræsentation i Esbjerg, mens klyngen for avanceret produktion også får repræsentation i Esbjerg og Vejen.

Her er de nye klynger

De fem med klyngehovedkontorer udenfor København:

 • Miljøteknologi CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge Sønderborg
 • Energy Cluster Denmark Aalborg
 • Fødevarer og bioressourcer Food & Bio Cluster Denmark Aarhus
 • Lifestyle & Design Cluster Herning
 • Digitale teknologier DigitalLead Aarhus

De fem med hovedkontorer i Københavnsområdet:

 • Logistik Maritime & Logistics Innovation Denmark – MARLOG København
 • Life science og velfærdsteknologi Life Science Cluster Denmark København
 • Byggeri og anlæg Klyngen for Byggeri og Anlæg Albertslund
 • Klyngen for Avanceret Produktion (MADE) København
 • Finans og fintech Copenhagen FinTech København

Ved siden af de ti aktuelle styrkepositioner er der defineret fire spirende styrkepositioner, som der også bliver etableret nationale klynger omkring.

Klyngerne for de spirende styrkepositioner:

 • Robot- og droneteknologi Odense Robotics - Danmarks klynge for robot- og droneteknologi, Odense
 • Animation, spil og film Vision Denmark - klyngen for den digitale visuelle industri, København
 • Danish Sound Cluster, Struer
 • CenSec - Spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed Karup, København

Af disse bliver den spirende robotklynge repræsenteret i Sønderborg