Ny samlet strategi for dansk erhvervsfremme

05.03.2020

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop offentliggjort strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Strategien sætter rammen om den decentrale erhvervsfremmeindsats i de næste fire år og stiller blandt andet skarpt på de kommende års indsats for at fremme vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder i Sydjylland.

Med strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 får den decentrale erhvervsfremmeindsats et stærkt fokus på grøn erhvervsfremme, erhvervsudvikling der bidrager til et sammenhængende Danmark og på at skabe fundament for fremtidens arbejdspladser gennem øget innovation.

Den nye strategi har – udover det grønne indsatsområde – også fokus på at forbedre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, styrke iværksætteri og øge digitalisering, automatisering og internationalisering i erhvervslivet.

SMV’er skal med på den digitale bølge

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, understreger, at øget digitalisering i virksomhederne bliver vigtigt i fremtidens konkurrence.

”Vi ser et kæmpestort potentiale for mere digitalisering i virksomhederne, og vi har brug for, at flere iværksættere udvikler og udbygger deres virksomheder, så der kan skabes fornyelse og vækst i dansk økonomi – og så vi både får inspireret og udfordret de etablerede virksomheder,” siger Jakob Riis.

Henrik Frandsen, bestyrelsesformand i Erhvervshus Sydjylland og borgmester i Tønder Kommune, er med på opgaven med mere digitalisering – og nævner samtidig andre udfordringer i det sydjyske:

”Vi ønsker at skabe rammerne for, at Sydjylland kan blive hjemsted for nye internationale flagskibe som Lego, Danfoss og Ecco, der har trukket udviklingen i Sydjylland og skabt en tradition for globalt udsyn blandt sydjyske virksomheder. Vi udfordres af den tiltagende globalisering og digitaliserede konkurrenter i udlandet, og derfor bliver det vigtigt at gøre en indsats for virksomhedernes digitalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft.”

Strategien indeholder syv regionale kapitler, som er udarbejdet i et strategisk partnerskab med de tværkommunale erhvervshuse, herunder Erhvervshus Sydjylland. I det sydjyske kapitel er der fremhævet og fem vigtige vækstdrivere for regionen: Eksport, grøn omstilling, digitalisering kompetenceløft til arbejdsstyrken samt designtænkning. De indgår fremover i erhvervshusets arbejde som såkaldte strategiske ledestjerner.

Danske styrkepositioner og fremtidens klynger

Bestyrelsen vil konsolidere landets mange gode klyngeorganisationer inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Der skal fremover være én offentligt finansieret stærk og landsdækkende klyngeorganisation - som kan have flere geografiske placeringer - på hvert prioriteret område. Klyngeorganisationerne skal fremme samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og øvrige aktører om innovation og være tilgængelige for deres målgruppe i hele landet. Bestyrelsen samarbejder med Uddannelses- og Forskningsministeriet om at udmønte fremtidens klyngeindsats.

Ud fra indtjeningsevne og værdiskabelse, international konkurrencekraft, vækst- og udviklingspotentiale, forsknings- og videnmiljøer samt andre fremtrædende forhold har bestyrelsen udpeget følgende styrkepositioner og spirende områder til fremtidens klyngeindsats:

 • Miljøteknologi
 • Energiteknologi
 • Fødevarer og bioressourcer
 • Maritime erhverv og logistik
 • Life science og velfærdsteknologi
 • Byggeri og anlæg
 • Design, mode og møbler
 • Avanceret produktion
 • Digitale teknologier
 • Finans og fintech
 • Turisme
 • Robot og dronetech
 • Animation, spil og film

Turisme er udpeget som en styrkeposition, men der iværksættes ikke en klyngeindsats på området, idet den samlede, offentlige turismefremmeindsats træder i stedet. Turismeindsatsen udføres af nationale selskaber og 20-25 tværkommunale destinationsselskaber.

Fakta

Om strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020 – 2023

Strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 danner rammen om de kommende fire års arbejde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I strategien fastlægger bestyrelsen de drivkræfter for vækst og udvikling, som skal prioriteres i hele landet, og kortlægger i samarbejde med erhvervshusene særlige regionale drivkræfter for vækst og udvikling.

Læs den nye erhvervsfremmestrategi (125 sider, pdf)

05.03.2020

Om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev etableret den 1. januar 2019 som led i forenklingen af erhvervsfremmesystemet i Danmark. Bestyrelsen arbejder for at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forandret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over midler fra EU’s strukturfonde og finanslovsmidler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme. I 2020 udmøntes ca. 610 mio. kr. til konkrete erhvervsfremmetiltag over hele landet. Indsatsen er særligt målrettet små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse