Få støtte til at udvikle ny teknologi til velfærdsområdet

10.10.2019

Social- og sundhedssektoren står over for store udfordringer de kommende år, og OPI-puljen er en unik mulighed for at skabe løsninger i samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet.

Målet for Syddansk OPI-pulje er at skabe innovation i velfærden, og derfor kan vidt forskellige projekter søge midlerne.

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark kan søge penge til test, dokumentation eller udvikling fra OPI-puljen. Puljen er på i alt 10 mio. kroner, der deles ud i portioner på maks. 1,5 mio. kr.

Welfare Tech hjælper gerne med vejledning til ansøgningen og med at finde partnere til test og tilpasning af et projekt.

Det er Welfare Techs bestyrelse, der vurderer ansøgningerne til OPI-puljen. Bestyrelsen repræsenterer både små og mellemstore virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige parter

Næste ansøgningsfrister til Syddansk OPI-pulje er 1. marts og 1. juni 2020. Læs mere om OPI-puljen