Nej tak til ”miljøreligiøs” bæredygtighed

24.10.2019

STAFETTEN: Carsten Jespersen, adm. direktør i KE Fibertec AS og næstformand i DI Sydvestjylland, tjener penge på bæredygtighed. Han tror ikke på bæredygtighed drevet af ”miljøreligiøse” motiver.

Der er de virksomheder og start up’s, som kaster sig ud i grøn omstilling og bæredygtighed, fordi de vil gøre verden til et bedre sted.

Alt sammen fint, men ikke nok til at skabe mærkbare forandringer og mere bæredygtige løsninger på sigt, påpeger Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS i Vejen, der leverer tekstilkanaler til indblæsning af luft i alle typer af byggeri. Det handler nemlig i høj grad om kroner og øre, fremhæver han.

- Vi har lært på den hårde måde, at bæredygtighed ikke sælger sig selv. Alle kan se det positive i at man kan genanvende vores produkter, at vores materialer har 100% sporbarhed, at vi kun anvender vind strøm i produktionen, at vi kan garantere at ingen af vores tekstiler er produceret ved hjælp af børnearbejde, og at al indfarvning sker med et minimum forbrug af kemikalier og vand, siger Carsten Jespersen og fortsætter:

- Men fordyrer det produktet, så kan det kun sælges i et nichemarked. Vi kan smide nok så mange gode argumenter på bordet, men kan produktet ikke konkurrere på lige vilkår med konventionelle produkter, så kan vi glemme det. Derfor har vi arbejdet hårdt på at udvikle en forretningsmodel, hvor vi tilbyder bæredygtige materialer på konkurrencedygtige vilkår og samtidigt være i stand til at tjene penge på det.

I 2012 valgte KE Fibertec således som de første i verden at få en del af deres produktsortiment certificeret efter bæredygtighedsstandarden Cradle to Cradle. Med den stigende globale konkurrence fra prisbillige asiatiske leverandører satsede Vejen-virksomheden på bæredygtighed for at differentiere sig fra konkurrenterne.

- Det var først, da vi fik udviklet en økonomisk konkurrencedygtig forretningsmodel, at vi vandt på vores bæredygtighed, siger Carsten Jespersen.

Kom i gang

KE Fibertec-direktøren, der også er næstformand for DI Sydvestjylland, mener, at der kommercielt set er mange gode grunde til, at sydjyske virksomheder får arbejdet bæredygtighed, FN’s verdensmål og grøn omstilling ind i deres produkter.

- I fremtiden bliver det en konkurrenceparameter. For danske produktionsvirksomheder er der mange lavthængende frugter, når det kommer til bæredygtighed. I Danmark har vi godt styr på vores spildevandshåndtering, vores affald, og vi har relativt let adgang til miljøvenlig energi. Mange virksomheder har veldokumenterede processer og kontroller hele leverandørkæden. Derfor handler det om at få bæredygtigheden systematiseret og tænkt ind i produktudviklingen, siger Carsten Jespersen.

Bæredygtighed med sidegevinster

I forbindelse med Cradle to Cradle certificeringen har KE Fibertec foretaget en komplet miljøkortlægning. Efterfølgende har virksomheden opsat en række målsætninger for at reducere forbruget af el, naturgas, CO2, SO2, NOX og udledningen af spildevand.

- Det store fokus sammenholdt med en lang række investeringer i energioptimering af processerne betyder, at vi fra 2009 til 2018 har sænket CO2-udledningen med 56% per omsat krone.

Men det stopper ikke her.

- Vi har et mål om at være CO2--neutrale i 2030. Ikke fordi vi er ”miljøreligiøse”, men fordi vi tror, at vi kan tjene penge på det, siger Carsten Jespersen.