72.500 kr. til et skræddersyet rådgivningsforløb til udvikling af eksport

Afklar dit eksportpotentiale, løs dine vigtigste eksportudfordringer eller vækst dine eksportaktiviteter med et skræddersyet rådgivningsforløb.

Du kan få 50 % af op til 145.000 kr. i tilskud til et forløb med en privat rådgiver, der kan sætte skub i din eksport - hvad enten den allerede er etableret eller først skal sættes i gang.

Derudover kommer din virksomhed også til at deltage i to netværsmøder, hvor du kan udveksle eksporterfaringer med øvrige SMV'er og eksperter.


Hvem kan benytte tilbuddet?

Eksportparate SMV’er med 5-249 ansatte (hvoraf virksomheder med 10-49 ansatte har fortrinsret), der har haft et CVR-nummer i mere end 3 år

Der er et deltagergebyr på 1000 kr. for opstart af forløb.

Ansøgning

For at benytte tilbuddet, skal du udfylde en ansøgningsformular. Der er løbende ansøgningsfrist og optagelse. Ansøgning bedømmes af et udvalg med en behandlingstid på et par uger. Tag en snak med Rolf Hansen om dine muligheder, og få ansøgningsmaterialet tilsendt.

Tilbuddet tilbydes under navnet MyWay™ som en del af tilskudsprogrammet SMV:International. Programmet er finansieret af strukturfondsmidler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber i perioden 2020-2022.

Programmet gennemføres i tæt samarbejde mellem Erhvervshusene og partnere Dansk Industri, Danish Export Association, Lifestyle & Design Cluster, CenSec samt Enterprise Europe Network Denmark.

eh-logodanmarkserhvervsrfremmebestyrelseeu_regionalfonds