Grøn omstilling - har vi nu råd til det?

10.06.2020

Ikke bare foråret er grønt lige nu – det er også store dele af samfundets og erhvervslivets aktuelle dagsorden. Men er bæredygtighed blot lidt grøn luksuskrymmel på den store erhvervskage, eller indeholder den grønne dagsorden reelle vækstmuligheder for de danske virksomheder nu og her?

Det er ikke noget uvæsentligt spørgsmål netop nu, hvor erhvervslivet skal i gang med en intens jagt på vækst efter opbremsningen under Corona-krisen.

Økonomien er ikke lysegrøn

En regeringsnedsat ekspertgruppe udkom i onsdags med en oversigt over dansk økonomi i kølvandet på Corona. Og billedet er ikke just rosenrødt - endsige lysegrønt. Danmark står midt i en akut økonomisk krise efter godt to måneders nedlukning af store dele af samfundet for at standse Corona-smitten. Overskrifterne hedder stigende ledighed, faldende forbrugertillid, pres på de offentlige finanser og dramatiske fald i aktiviteten i store dele af erhvervslivet.

Sikkert er det, at vi er nødt til at få gang i erhvervslivet og markedsaktiviteterne igen hurtigst muligt, hvis skal undgå at havne i et sort økonomisk hul på sigt.

Hjælpepakkerne har hjulpet de ramte virksomheder med at overleve under selve nedlukningen. Men regeringens ekspertgruppe peger på, at hjælpepakkerne nu lever på lånt tid. Tidspunktet hvor hjælpepakkerne skal udfases, og virksomhederne må overleve på markedsvilkår, er ifølge eksperterne lige om hjørnet.

Spørgsmålet er, om den grønne dagsorden, der fyldte så relativt meget før Corona-krisen, stadig er relevant, nu hvor kravet om vækst og indtjening er presserende? Svaret er sådan set enkelt: Ja, der ligger masser af grønne vækst- og indtjeningsmuligheder lige om hjørnet.

Grøn cirkulær økonomi er sund fornuft

At tænke grønt ind i virksomhedens processer og forretningsmodel er ganske ofte lig med god gammeldags sund fornuft, som kan give besparelser direkte på bundlinjen.

Når en virksomhed river et hus ned og bruger materialerne til et nyt byggeri, eller hvis overskydende mad fra en fødevarevirksomhed bliver indsamlet og genanvendt, er der tale om grøn tænkning, der ganske ofte rimer på god forretning.

Den tilgang til at drive forretning går under betegnelsen cirkulær økonomi eller cirkulære forretningsmodeller og vinder større og større indpas. Det handler om at forlænge produktets levetid, genbruge og genanvende og om at reducere mængden af affald.

Mere avancerede cirkulære forretningsmodeller flytter ejerskabet fra kunden til producenten, så kunden lejer maskiner eller udstyr af producenten i stedet for at købe. Det forebygger ’køb-og-smid-væk’ forbrug og ansporer i stedet producenten i at tænke i holdbarhed og genanvendelse og forlænger dermed produkternes samlede levetid til gavn for miljø og klima. Disse cirkulære forretningsmodeller blomstrer allerede flere steder i det sydjyske og nyder stor succes både i forhold til efterspørgsel og indtjening.

De 17 verdensmål som nåleøje

En anden tendens er det globale fokus på bæredygtighed, som er med til at drive en stadigt større efterspørgsel efter grønne løsninger. Det gælder både på investormarkedet og på kundesiden. Her spiller FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - de såkaldte SDG’er - en stor, konkret rolle.

De 17 verdensmål har over de senere år slået rødder som faste målepunkter for investorer, når de vurderer risikoen og mulighederne i at kaste kapital ind i selskaber. På den måde har verdensmålene bevæget sig fra at være overskrifter i kulørte bokse til også at gøre en konkret forskel for virksomheder på kapitalmarkederne. Det betaler sig med andre ord at tænke grønt – hvis man vel at mærke kan dokumentere hvor og hvordan man gør det.

Det samme gælder i leverandørkæderne. Her stiller de store virksomheder nu ofte krav til deres leverandører om, at de kan dokumentere bæredygtigheden i deres produkter. Og de 17 verdensmål spiller også her en central rolle som screenings-parametre i forhold til at sortere leverandørerne, når virksomheder laver aftaler.

Vi har ikke råd til at overse det grønne

På en række markeder har bæredygtighed og grønne aftryk også for længst etableret sig som konkurrenceparametre, og trenden er stadigt voksende. Det gælder ikke mindst på fødevareområdet.

Så spørgsmålet er måske i virkeligheden slet ikke, om vi har råd til den grønne omstilling i en krisetid som den nuværende. Snarere om vi har råd til at overse den.

Grøn tænkning rummer masser af muligheder for at skabe aktivitet og omsætning nu og her. Men som med al anden forretning fungerer det ikke uden en strategi og en gennemarbejdet handlingsplan. Hos Erhvervshus Sydjylland oplever vi heldigvis mange henvendelser fra virksomheder lige nu, der vil sparre med os omkring netop grønne forretningsstrategier. Det giver et lysegrønt håb for vejen ud af Coronakrisen.

Klummen er skrevet af Jacob Chr. Nielsen, CEO i Erhvervshus Sydjylland og bragt i JydskeVestkysten.