Forsigtigt håb spreder sig i virksomhederne

11.05.2020

Flere virksomheder ser nu en smule mere optimistisk på forventningerne til resten af 2020 og 2021, end de gjorde for få uger siden. Det viser et nyt forventningsindeks fra Copenhagen Business School (CBS). Det er dog værd at bemærke, at fremgangen sker fra et dystert udgangspunkt.

Erhvervshus Sydjylland lavede selv en rundspørge blandt de sydjyske virksomheder før og under corona-krisen, og her var det tydeligt, at krisen har vendt forventningerne til årsresultat og omsætning på hovedet. På den baggrund er det glædeligt, at der nu også spores lidt optimisme i de danske virksomheder.

Under den igangværende krise har CBS ligeledes ad flere omgange spurgt virksomhederne om deres forventninger, og man øjner nu en lille stigning i forventningerne.

Spurgt flere gange under krisen

Første gang virksomhederne svarede på undersøgelsen, lå forventningerne på indeks 74 (3. april). Nu er den steget til indeks 75 (det var 24. april, red.). Indeks 100 svarer til, at virksomhederne forventer samme økonomiske situation, som de gjorde før krisen.

Det lyder ikke af så meget, men det er dog en lille fremgang. Og vigtigst af alt: Tilbagegangen er standset. Anderledes tydeligt ser det ud, hvis man kigger på tallene for, om virksomhederne forventer en forværring af den økonomiske krise. Her er sket et fald fra 74 procent til 65 procent af virksomhederne fra 3. april til 24. april.

Om forventningsindekset siger professor ved CBS, Thomas Plenborg til ugebrevet Mandag Morgen:

”Det er vigtigt at understrege, at der stadig er mange virksomheder, som kæmper hårdt for at holde aktiviteten oppe, men det er en interessant og meget vigtig pointe, at vi i øjeblikket ser, at stemningen hos virksomhedslederne ændrer sig i en positiv retning fra et dystert udgangspunkt.

Han peger på, at det er vigtigt med optimisme i erhvervslivet, for det er den, der i høj grad skal være med til at få os igennem krisen.

Mere optimisme i 2021

Når virksomhederne svarer på, hvad de forventer i 2021, ligger de på 91 i forventningsindekset, som altså er udtryk for at være tæt på det samme niveau, som før krisen. Det er det, som er indeks 100.

47 procent af virksomhederne forventer i 2021, et status quo, mens 15 procent af virksomhederne ser frem til en forbedring. 38 procent forventer at virksomheden er i en værre økonomisk situation end sammenlignet med tiden før corona-krisen.