Øget eksport skal give sydjysk erhvervsliv vinger

05.11.2020

Erhvervshusene lancerer nu sammen med en række partnere et ambitiøst vidensprogram, som skal løfte eksportevnen hos sydjyske virksomheder.

Eksport giver vinger

Der er et stort uudnyttet potentiale for eksport hos Sydjyske virksomheder. Det går Erhvervshus Sydjylland nu på jagt efter med en ambitiøs, toårig indsats, der tilbyder workshops, rådgivning og markedsfremstød til virksomheder, der vil løfte deres eksport.

- Som erhvervshus er vi til for at styrke de sydjyske virksomheder på alle de parametre, som kan løfte deres konkurrenceevne: Digitalisering, grøn omstilling og uddannelse. Men eksporten har et helt særligt fokus hos os, siger Jacob Chr. Nielsen, der er CEO i erhvervshus Sydjylland. Han begrunder:

- Vi ved, at virksomheder, der eksporterer, gennemsnitligt har en højere produktivitet. Samtidig udgør al international samhandel en mulig styrkelse af dansk økonomi og dermed et vitamintilskud til vores fælles velstand. Derfor ser vi det som en hovedopgave at øge eksporten hos så mange sydjyske virksomheder, som vi overhovedet kan.

Erhvervshus Sydjyllands egne undersøgelser viser, at lidt over halvdelen af de sydjyske virksomheder har eksport i større eller mindre grad, og heraf angiver omkring hver anden, at Tyskland er det vigtigste eksportmarked.

-Vi skal have flere virksomheder i gang med eksport, og de, der allerede er i gang, skal løftets, så de kan eksportere endnu mere, siger Jacob Chr. Nielsen.

Workshops og markedsbesøg
Erhvervshus Sydjyllands middel til at løfte eksporten hos virksomhederne er først og fremmest viden. I de næste måneder skyder Erhvervshuset derfor en række workshops i gang, som sigter imod at styrke virksomhedernes eksportevne. De enkelte workshops er målrettet i forhold til, hvor meget erfaring virksomhederne har med eksport.

- Der vil være basale workshops for virksomheder, der endnu ikke er i gang med at eksportere, men som har potentiale og vilje til at komme i gang. Og der vil også være mere avancerede forløb for virksomheder, der allerede er godt i gang med at eksportere, men som måske gerne vil øge volumen eller føje nye eksportmarkeder til porteføljen, siger Rolf Hansen der er projektleder for det nye program.

Markedsbesøg indgår ligeledes som et tilbud til de virksomheder, der er godt i gang med eksporten. Og alle virksomhedsforløb vil være kombineret med, at virksomhederne får udarbejdet en eksportplan, som fastholder fokus på aktiviteter og fremskridt.

Udover workshops og markedsbesøg indeholder det nye eksportprogram også et tilbud om kontant tilskud til at knytte en individuel eksportrådgiver til virksomheden. Virksomhederne kan her få dækket op til 72.500 kr. til at betale rådgiverhonoraret via programmet.