Den grønne omstilling er i fuld gang

01.10.2020

I 2050 skal EU være CO2 neutral. Det kræver en omfattende omstilling af hele vores samfund. Og den proces er for længst begyndt.

Af Peter Lind, projektleder i Erhvervshus Sydjylland

Samtidig stiger presset på klodens råstoffer. Der bliver større og større opmærksomhed omkring, at jorden ikke rummer uendelige kilder af metaller, træ, sand m.v. Samtidig fortsætter vores produktion og forbrug med at stige, og det tvinger os til tænke mere i genbrug og genanvendelse eller med et fint ord ’cirkulær økonomi’.

Vi står med andre ord midt i en grøn omstillingsproces, der kommer til at medføre massive forandringer i vores måder at anvende energi og råstoffer på i de næste årtier. Det gælder både for os som forbrugere, men også for virksomheder og erhvervsliv.

Hvordan går man i gang med bæredygtighed?

Mange virksomheder har heldigvis opdaget, at det grønne tog ruller, og at det er nu, de skal med ombord. Men hvor og hvordan går man i gang? Det spørgsmål får vi gang på gang i vores dialog med de sydjyske virksomheder.

Men en hurtig indledende snak kan som regel afdække konkrete muligheder for at minimere forbruget af varme og el og mindske spil i de fleste almindelige virksomheder.

Er det grøn omstilling? Ja, effektivisering og besparelser er vigtige skridt i en mere grøn retning. Men mange virksomheder tøver i forhold til at kommunikere deres grønne initiativer og tage bæredygtighedsbrillerne på. ”Vi skal jo lige helt i mål, før vi kan fortælle om det”, siger de.

Her lyder vores opfordring: Del og kommunikér løbende med jeres omverden. For gennemsigtigheden er med til at skabe ringe i vandet og endnu flere gode ideer – i og omkring virksomheden.

FN’s verdensmål er et godt og relevant værktøj til det. For her får virksomheden både en løbende systematik og klare delmål på sine bæredygtige initiativer, og samtidig tapper de ind i et fælles ’sprog’, som kan forstås af alle.

Cirkulær økonomi er ikke langhåret

Den såkaldte ’cirkulære økonomi’ er et opgør med køb-og-smid-væk kulturen. I stedet tænker man i genanvendelse og langsigtet udnyttelse af råstoffer og materialer.

Det er ikke så langhåret, som det lyder, når vi først får gang i snakken.

Et praktisk eksempel er, at man i byggeriet har udviklet en kalkmørtel, som gør det nemmere at skille murstenene ad og genanvende dem.

Lige nu oplever vi en helt ny generation af virksomheder, der er vokset ud af den cirkulære tankegang. Ofte arbejder de også i helt nye forretningsmodeller. For eksempel går flere og flere af de cirkulære virksomheder over til at leje eller lease deres produkter ud i stedet for at sælge dem.

Det kan være større maskiner eller anlæg. En Haderslev-baseret virksomhed fremstiller for eksempel rensningsanlæg ud fra denne model. Fordelen for kunden er blandt andet, at de er sikret en pålidelig og langtidsholdbar løsning, og producenten har som ejer en klar interesse i, at anlæggene lever så lang tid som muligt, og dermed udnytter man råstofferne bedre.

Samme idé kan forfølges på alle niveauer og med de samme fordele. Seneste eksempel er en virksomhed, der lejer kvalitetstøj ud i stedet for at sælge det.

De virksomheder, der allerede nu tænker bæredygtighed og grønne ideer ind i deres forretning står stærkt i de kommende år. Og der er flere og flere af dem, for omstillingen er allerede i fuld gang.

Klummen er også bragt i JydskeVestkysten.