Corona-krisen vender forventningerne på hovedet

07.05.2020

7 ud af 10 sydjyske virksomheder forventer fald i omsætning og et dårligere årsresultat i 2020. Det går stik imod det, virksomhederne sagde kort tid inden, at Corona-krisen lukkede Danmark ned.

Det så faktisk godt ud lige før, Corona-virussen lukkede en stor del af Danmark ned. Der var positive forventninger til 2020 fra det sydjyske erhvervsliv. Det viser svarene i en årlig rundspørge fra Erhvervshus Sydjylland, som blev afsluttet i uge 9, få dage inden, at regeringen lukkede det meste af Danmark. Nu viser en rundspørge foretaget i uge 15 med de samme spørgsmål, at forventningerne er vendt helt på hovedet.

Minus på vækst og bundlinje

7 ud af 10 virksomheder forventer et fald i omsætningen i 2020. Virksomheder svarer i rundspørgen ud fra kategorier, hvor de vurderer, om de forventer et stort fald i omsætning, et mindre fald i omsætning, en uændret omsætning, en mindre stigning i omsætning eller en stor stigning i omsætningen. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på, at det bliver et større fald, hvor den største andel tidligere pegede på en mindre stigning i omsætningen.

- Når vi kigger på svarene, bekræfter de indtrykkene fra vores Corona-beredskab, hvor vi har været i kontakt med mange virksomheder for at give vejledning og sparring: Corona-krisen har vendt forventningerne for 2020 helt på hovedet, siger Jacob Chr. Nielsen, CEO for Erhvervshus Sydjylland.

Dårligere årsresultater og afskedigelser

I uge 9 svarede 6 ud af 10 virksomheder, at de forventede en større omsætning i 2020. Det er i uge 15 ændret til 1 ud af 20, der forventer en større omsætning, mens 7 ud af 10 forventer et fald. Samme tendens gør sig gældende for forventningerne til årsresultatet. 7 ud af 10 virksomheder forventer i den seneste rundspørge et fald i årsresultatet, mens der før Corona-krisen var tale om, at 6 ud af 10 virksomheder forventede en stigning.

Det har også betydet afskedigelser. En fjerdedel af virksomhederne i rundspørgen har måtte afskedige medarbejdere og sagt farvel til op til tyve procent af medarbejderne.

17,8 procent af virksomhederne vurderer sig selv som umiddelbart lukningstruede som følge af Corona-krisen. Det er lidt mindre end 1 ud af 5 virksomheder i det sydjyske erhvervsliv.

Hvad er vigtigst for virksomheder lige nu?

Erhvervshus Sydjylland har også spurgt virksomhederne, hvad der er det vigtigste for deres drift netop nu, og her svarer tæt ved 6 ud af 10 virksomheder, at det er regeringens kompensationspakker.

- Hver femte virksomhed peger også på finansiering og garantier for kredit, men ikke mindst strategisk rådgivning. Det synes jeg er absolut positivt, fordi det peger fremad mod en tid på den anden side, siger Jacob Chr. Nielsen.

- Vi ser helt klart et behov for at understøtte de strategiske satsninger i vores vejledning og med vores støtteprogrammer, som vi i dag som før krisen bringer i spil for virksomheder, som vil udvikle sig digitalt, bygge grønne forretningsmodeller eller åbne nye eksportmuligheder.

Fakta om rundspørgen

Alle virksomhederne hører til i Erhvervshus Sydjyllands område, og størstedelen af virksomhederne der har svaret, er på mellem 2 og 49 ansatte. Tæt ved halvdelen, 46 procent, har datterselskaber i USA, mens hver fjerde har i Sverige eller Storbritannien. Alle tre lande, som også er relativt hårdt ramt lige nu af Corona-konsekvenser. Rundspørgen i uge 9, 2020 indeholdt svar fra 190 sydjyske virksomheder fordelt over alle brancher. Rundspørgen i uge 15, 2020 indeholdt svar fra 151 sydjyske virksomheder fordelt over alle brancher.