Erhvervshus Sydjylland klar med støtte til Brexit-ramte virksomheder

Erhvervshus Sydjylland sætter nu gang i et vejledningsprogram for sydjyske virksomheder, der ser en trussel i et muligt brexit.

De sydjyske virksomheder er lige så usikre på udfaldet af brexit som alle andre. Men meget er på spil. Storbritannien er nemlig Danmarks fjerdestørste eksportmarked og tredjestørste importmarked og har således enorm betydning den danske samhandel.

Derfor har landets seks erhvervshuse - med Erhvervshus Sydjylland som projekt-lead - søgt og modtaget en bevilling fra de decentrale erhvervsfremmemidler for at udvikle et vejledningsprogram for de mange danske virksomheder, der er afhængige af samhandel med Storbritannien.

- Der er mange sydjyske virksomheder, der har deres forretning bundet op på samhandel med England. De har naturligvis en stor trang til at forholde sig proaktivt til situationen. Også selv om de konkrete svar og løsninger, endnu ikke tegner sig helt klart. Det er dem, vi nu kommer med et tilbud til, siger projektchef i Erhvervshus Sydjylland, Andreas Cæsar Møller Jensen.

Tilskud til privat ekspertrådgivning

Virksomhederne vil via det nye brexitprogram kunne få dækket halvdelen af op til 75.000 kr. til ekstern konsulentbistand. Erhvervshusene brugt de seneste uger og måneder på at kortlægge relevante eksperter i britiske forhold. Det gør det hurtigt og nemt for virksomhederne at købe konkret rådgivning.

Med til erhvervshusenes brexitprogram hører også tilbud om workshops og informationsmøder for virksomhederne. Det bliver dog først sat i værk, når der er større klarhed omkring betingelserne for det eventuelle brexit.

- Udfordringen lige nu er usikkerheden. Ingen ved jo med sikkerhed, hvad udfaldet af den britiske brexit-debat bliver, siger Andreas Cæsar Møller Jensen og fortsætter:

- Mange virksomheder i gang med at forberede sig på i hvert fald to forskellige scenarier: Et blødt og et hårdt brexit. Derfor går vi allerede nu ud med tilbuddet om tilskud til privat konsulentbistand. For nogle virksomheder er der simpelthen så meget på spil, at de er nødt til at få lavet handleplaner for de forskellige udfaldsmuligheder allerede nu.

Uoverskuelige konsekvenser ved hårdt brexit

Ved et hårdt brexit - det vil sige at briterne forlader EU uden at have forhandlet en aftale om de fremtidige samarbejdsbetingelser med EU-landene - vurderer Andreas Cæsar Møller Jensen, at konsekvenserne vil være uoverskuelige for mange danske virksomheder.

- Hvis briterne vælger at forlade det indre marked, bortfalder de rammer, som virksomhederne hidtil har handlet med hinanden indenfor. Det vil betyde uigennemskuelige bureaukratiske udfordringer for de danske virksomheder, der handler med England, og for mange kan det givetvis være relevant at overveje alternative markeder.

Fakta

Erhvervshusenes Brexit-program

  • Muliggjort via projektbevilling på 9,75 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

  • Projektet eksekveres af de seks regionale erhvervshuse med Erhvervshus Sydjylland som projektlead.

  • Støtten til hver enkelt virksomhed til ekspertrådgivning gives i form af en voucher, som virksomhederne allerede nu kan søge via deres lokale erhvervshuse.

  • Der er i alt seks erhvervshuse, som er placeret i Aalborg, Århus, Vojens, Odense, Sorø og København.

Støtten til ekspertrådgivning fordeles af erhvervshusene til interesserede virksomheder efter ’først til mølle’ princippet .
Yderligere information – kontakt:

Andreas Cæsar Møller Jensen

Andreas Cæsar Møller Jensen

Speciale: Forretningsudvikling, internationalisering og bestyrelser

Se fuld profil

Sidst opdateret: 11.10.2019