Klimavenlig løsning er drevet af data

24.09.2020

Bramidan har arbejdet med bæredygtig udvikling i mange år. Det giver i dag en konkurrencefordel på det globale marked.

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling er ikke kun idealer, men øger også konkurrenceevnen. Det ved de i Bramming, hvor Bramidan A/S holder til. Virksomheden er et eksempel på, hvordan man kan få bæredygtighed ind i sin forretningsstrategi.

De har udviklet deres ballepressere og komprimatorer til bl.a. pap og plast, så de giver besked via mail, når de er fyldte. Det er sket ved, at maskinerne er online, og det sparer unødige ture eller halvtomme transporter. Transportudgifterne falder typisk et sted mellem 15-20 % på f.eks. en komprimator, og det sparer kunder og klima for unødig klimabelastning.

- Vi begyndte for 5 år siden at arbejde med data fra maskiner, og vi har lidt over 5.000 maskiner globalt, som leverer data ind til os. Vi sparer mange ressourcer for os selv og kunderne, når vi går i dialog med dem om anvendelse af data og derved kan optimere drift og service for kunden, forklarer administrerende direktør Henrik Dueholm Madsen.

bramidan_data

- Vi er ikke altid den billigste løsning i indkøb, men det er vi, når det handler om en tiårig periode. Vores dataløsninger giver mulighed for fjernsupport og behovsstyret service i stedet for den traditionelle skemalagte service. Det sikrer bedre drift og længere levetid, og det reducerer TCO (total cost of ownership) på vores løsninger.

Data er investering som forbedrer miljøet

Det har været en stor investering at udvikle sit eget IOT-system. IOT står for Internet of Things, og det er den teknologi, der forbinder ting til internettet. De data bruges til at blive mere klimavenlige.

- Kunderne belaster klimaet mindre med vores løsning, og det kan vi dokumentere med data overfor dem. Det er blevet vigtigt for kunderne, og når vi har data, kan vi arbejde systematisk med at nedbringe CO2-fodaftrykket, fortæller Henrik.

bramidan_3

- Det fyldte ikke meget for kunderne for fem år siden, men nu er det et konkurrenceparameter, at man køber maskiner, som totalt set er mere bæredygtige og holder længere. Her er data igen afgørende som salgsargument for, at det rent faktisk forholder sig sådan.

Arbejde med Verdensmålene giver vækst

Virksomheden har igennem de sidste mange år arbejdet med bæredygtig udvikling. Senest har de udviklet et mobilt dialysesystem, der kan rense hydraulikolien, så den kan genanvendes i stedet for at blive til farligt affald.

- Vi eksporterer vores ballepressere til hele verden fra fabrikken i Bramming. Hydraulikolien er en vigtig råvare for os, for uden den kan vores maskiner ganske enkelt ikke fungere. Vi er i gang med at få lokal rensning af olien rullet ud, så vi genbruger olien op til flere gange. Det kan den allerede i dag, hvis vi renser den centralt, men det giver en masse transport og spild, og alternativet til det er i dag, at det ender som farligt affald, siger Henrik Dueholm Madsen.

- Her betyder data også meget, og vi vil gerne på sigt arbejde med sensorer for at måle kvaliteten af olien og foretage rensningerne på de mest optimale tidspunkter, når der er behov for det. Vi er hele tiden i gang med at finde de næste skridt for at sikre en bedre driftsøkonomi, styrke vores konkurrenceevne, samtidig med at vi tager et langt større ansvar for miljøet.

bramidan_2